Fastigheter

Tobin Properties tar in 225 miljoner

Fastighetsbolaget ger ut ett obligationslån med tre års löptid.

Uppdaterad 2016-06-22
Publicerad 2016-06-22

Tobin Properties emitterar ett treårigt säkerställt obligationslån om 225 miljoner kronor.

Obligationen förfaller den 1 juli 2019. Fastighetsbolaget ska använda kapitalet för investeringar i nya projekt och för inlösen av preferensaktier.

Planen är också att notera lånet på First North Bond Market inom 30 dagar från emissionsdagen och inom ett år notera den på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Emissionen har placerats framgångsrikt bland främst svenska investerare och fler än 50 deltog.

- Den lyckade emissionen av obligationslånet visar att kapitalmarknaden har ett stort förtroende för Tobin Properties och vår affärsmodell. Emissionen ger oss en bättre kapitalstruktur och samtidigt ökade möjligheter att investera i nya projekt, vd säger Erik Karlin.

Pareto Securities AB och ABG Sundal Collier AB samt Gernandt & Danielsson har varit rådgivare i transaktionen.

 

Platsannonser