Tillväxttakten för bostadslån fortsätter minska

Taggar i artikeln

Bolån
Publicerad
Uppdaterad

Den årliga tillväxttakten för hushållens bostadslån från MFI har minskat varje månad sedan maj 2022. Den årliga tillväxttakten för hushållens lån från MFI var i oktober 0,6 procent, där tillväxttakten fortsätter minska för bostadslån samtidigt som den ökar för konsumtionslån. För utlåning till icke-finansiella företag låg den årliga tillväxttakten på 2,8 procent under samma månad.

Realtid.se

Den årliga tillväxttakten avseende MFI:s totala utlåning till hushåll uppgick till 0,6 procent. Bostadslånen utgjorde 83 procent av den totala utlåningen till hushållen. Konsumtionslånen, som utgjorde 6 procent av hushållens lån, hade en tillväxttakt på 1,8 procent. Det framgår av ett pressmeddelande från SCB.

Utlåningen till icke-finansiella företag i oktober 2023 hade en tillväxttakt på 2,8 procent.

Totalt uppgick utlåningen från MFI till hushåll och icke-finansiella företag till 7 932 miljarder kronor. Av detta utgjorde lån till hushåll 62 procent (4 917 miljarder kronor) och lån till företag 38 procent (3 015 miljarder kronor).

Annons

Bostadslån från andra aktörer än MFI på bolånemarknaden, så kallade bostadskreditinstitut, hade en årlig tillväxt på minus 8,3 procent. Bostadskreditinstitut stod i slutet av oktober för 1,1 procent (46 miljarder kronor) av hushållens bostadslån på 4 115 miljarder.

Totalt uppgick MFI:s inlåning från hushåll till 2 669 miljarder kronor. Avistakonton stod för 77 procent (2 068 miljarder kronor). I oktober 2022 stod avistakonton för 86 procent av dåvarande 2 674 miljarder i hushållsinlåning.

Allmänhetens innehav av sedlar och mynt, tidigare definierat som penningmängdsmåttet M0, uppgick till 59 miljarder kronor i oktober 2023. Penningmängden M3 uppnådde 4 786 miljarder kronor och hade en årlig tillväxttakt på -5,2 procent.

Annons

I oktober 2023 var den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån 4,78 procent. Den genomsnittliga räntan för rörliga bostadslån var 4,87 procent.
Räntan på nya avtal för hushållens bostadslån med bindningstider mellan ett och fem år var i genomsnitt 4,61 procent. Samma ränta i oktober 2022 var 3,91 procent.

Hushållens genomsnittsränta för nya insättningar på bankkonton var 2,12 procent i oktober. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 3,26 procent.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nya insättningar på bankkonton var 2,24 procent. Motsvarande ränta på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var 3,62 procent.

Annons

Annons