PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 7,01 procent i december – ökat i Skanska, Maersk och Pandox

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 7,01 procent i december. Under 2021 avkastade fonden 30,75 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Torgny Prior och Martin Lindqvist.

Inledningsvis skriver man att smittotalen av omikron fortsatte accelerera kraftigt under månaden men även om man nu inför restriktioner gör man det i en mildare grad och undviker en total lock down. Inflationen var också i fokus under månaden och förvaltaren menar att detta kommer vara fallet i många månader framöver.

USA planerar att ha avslutat återköp av räntebärande värdepapper i början av året, samtidigt har man gett besked om tre räntehöjningar under 2022 och ytterligare tre under 2023.

Framöver menar man att ett väldigt starkt börsår ofta följs av ytterligare ett positivt år där man ser stabila bolagsvinster på Stockholmsbörsen framöver. Hotet mot detta menar man kommer vara att bolagen sannolikt drabbas av högre insatspriser än förväntat. Detta tillsammans med stigande värderingar och realränta gör att det finns flera orosmoln även under 2022.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot verkstadsbolag samt minskat sin exponering mot läkemedel. Verkstadssektorn står nu för cirka 47 procent av fondens sektorexponering.

Främsta bidragsgivarna till fondens utveckling var Atlas Copco, Trelleborg, Volvo, Sandvik och Hexpol.

När det gäller enskilda bolag har man ökat i Skanska, Maersk och Pandox. Fonden har samtidigt valt att minska sina innehav i Novo Nordisk och Getinge samt avyttrat innehavet i Lundin Mining.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Atlas Copco, Volvo och Novo Nordisk med portföljvikter om 9,8, 8,0 respektive 6,8 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %december, 2021Fond MM, förändring i procent7,01Fond i år, förändring i procent30,75

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons