Annons

Annons

Riksbanken

Finansmarknaderna har tendens att ägna sig åt grupptänk, enligt professor Lars Oxelheim. – När alla tycker samma sak, det är då helvetet kommer. Finansmännen har en tro på sin egen förmåga att spå räntan. Det är ett grupptänk som leder oss fel.

Riksgälden välkomnar att Riksbanken granskar frågan om digitala betalningsmedel, men förordar att ett eventuellt införande av en e-krona bör föregås av en statlig utredning med ett brett uppdrag.

Jag är ingen gambler, men jag skulle kunna sätta en rejäl slant på att Riksbanken inte kommer att nå sitt inflationsmål i år eller nästa år. Att Riksbankdirektionen inte vill förstå bättre, som framkom i vice riksbankschef Kerstin af Jochnick anförande i måndags, är väl kort och gott väldigt skrämmande.

Skälet till att Riksbanken nu långsamt börjar höja räntorna är att förtroendet för inflationsmålet stärkts och att den goda konjunkturen ser ut att hålla i sig. Det sade vice riksbankschefen Kerstin af Jochnick på måndagen, enligt ett förskrivet anförande.

Den svenska penningpoltitiken är ett moras. För det  är allt mera uppenbart att Riksbanken inte kommer att nå sitt inflationsmål. Snarare driver vi åter mot deflationsträsket, med Teknikföretagens hjälp.

Nordea sänker sin prognos avseende styrräntan. I slutet på 2020 förväntar sig banken att räntan kommer att ligga på 0,25 procent, till skillnad från 0,50 som angavs i en tidigare prognos.

De monetära finansinstitutens utlåning till hushållen ökade 5,7 procent i november jämfört med samma månad föregående år.

Sidor