Annons

Annons

Nationalekonomi

UPPDATERAD Svagare svensk BNP-statistik än väntat för det andra kvartalet får påverkan för Riksbanken, som antingen väntas avstå från sin plan om räntehöjningar eller senarelägga en åtstramning. Det säger analytiker till Realtid efter SCB:s preliminära statistik som gav svagare krona och lägre marknadsräntor. 

Johan Björkmans allmännyttiga stiftelse för ekonomisk forskning har donerat 50 miljoner kronor till Handelshögskolan i Stockholm. Pengarna går till inrättandet av en professur i nationalekonomi.