Annons

Annons

Dividend Sweden

Investmentbolaget Dividend Sweden har avslutat sin företrädesemission. Den har tecknats till 69 procent och bolaget drar därmed  in 15,1 miljoner kronor före emissionskostnader.

Utdelningsbolaget Dividend Swedens omsättning ökar, samtidigt som resultatet vänts till en knapp förlust. Samtidigt ser företagets ledning positivt på framtiden. “Under senare delen av tredje kvartalet har den svaga kursutvecklingen bland microbolag brutits och vi ser ett klart ökat intresse för sektorn”, konstaterar vd:n Bo Lindén.

Vid vite om en halv miljon kronor kräver Finansinspektionen att Capensor Capital omedelbart upphör med den värdepappersrörelse som drivs utan tillstånd. "Capensor har redan vid FI:s första förfrågan sett över verksamheten och upphört med alla de delar som FI haft invändningar mot", säger Bo Lindén, ordförande i bolaget.