FinansNyhet

DS Spac 1 kallar till extra stämma för att godkänna förvärvet av Bellpal

Ds SpacDs Spac
Foto: Bellpall
Publicerad

Aktieägrna i spac-bolaget DS Spac 1 kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 26 januari 2022 i Stockholm.

Finwire

Styrelsen föreslår att stämman ska besluta om det aviserade förvärvet av Bellpal.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 800 miljoner och högst 3,2 miljarder aktier. Bolaget föreslås byta namn till Bellpal Holding.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om en riktad nyemission på högst 896,3 miljoner aktier för att fullgöra förvärvet av Bellpal.

Annons

Vidare föreslås stämman besluta om två incitamentsprogram, ett program om 40 miljoner teckningsoptioner riktat till styrelsen och ett program om 80 miljoner teckningsoptioner riktat till anställda i bolaget och ledande befattningshavare.

DS Spac 1 har tidigare delats ut till aktieägarna i Dividend Sweden, men aktien har ännu inte noterats på någon marknadsplats.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons
Annons