Annons

Annons

Deutsche bank

Deutsche Banks vd John Cryan räknar med att "en stor andel" av bankens nuvarande personalstyrka ersätts av AI-robotar de närmaste åren. "I vår bank har vi människor som redan beter sig som robotar, då de ägnar sig åt mekaniska uppgifter", säger han.

Den tyska storbanken Deutsche Bank kommer som en konsekvens av Brexit att flytta ut 4 000 jobb från England och lägga dem i EU. Så ser bankens interna planering för framtiden ut, enligt Bloomberg.

Tobias Wagnert blir ny chef för Nordic Corporate Finance på storbanken. Han kommer närmast från den schweiziska banken UBS där han har arbetat i ungefär 20 år.

Deutsche Bank ska omlokalisera en stor del av sin Londonbaserade handels- och investeringsdivision till Frankfurt – till följd av Storbritanniens EU-utträde. Detta enligt källor till Bloomberg.

Med den nya Blackberry-tjänsten ska banker och finansföretag kunna avkryptera Whatsapp-meddelanden. Syftet är att kontrollera att till exempel traders följer regelverken när de gör affärer.

Deutsche Bank rapporterar en kraftigt ökad nettovinst under första kvartalet. Vinsten mer än fördubblades - från 236 miljoner euro till 575 miljoner. På marknaden väntades siffran bli 552 miljoner.

Credit Suisse gör en riktad nyemission på 4 miljarder schwizerfranc, motsvarande drygt 35 miljarder kronor. Åtgärden presenterades i samband med morgonens delårsrapport och ska täcka bankens kapitalbehov på 2-4 miljarder franc.

Sidor