Bank

Swedbank räknar med vite från Nasdaq

I mars fick banken besked från Nasdaq om slutsatserna i en undersökning om banken har brutit mot Nasdaqs regelverk under perioden december 2016 till februari 2019.

Uppdaterad 2021-04-27
Publicerad 2021-04-27

Enligt Nasdaq har banken inte följt marknadsmissbruksförordningen vad gäller offentliggörande av information relaterad till bankens historiska brister kopplade till penningtvätt och inte fullt ut uppfyllt Nasdaqs krav för informations- givning. Det skriver Swedbank i delårsrapporten som presenterades tisdag morgon.

Nasdaq meddelade senare att man överlämnat ärendet till disciplinnämnden. Banken håller i stora drag med om Nasdaqs slutsatser och utgår från att disciplinnämnden kommer att utdöma ett vite som kan uppgå till maximalt 15 årsavgifter.

Mot den bakgrunden har banken avsatt 7,5 årsavgifter (30 miljoner kronor) i förväntat vite.

I september 2020 fick Swedbank en underrättelse från Finansinspektionen om att även de utreder banken för misstänkta överträdelser av marknadsmissbruks- förordningen. Undersökningen omfattar till viss del motsvarande period som Nasdaqs undersökning (20 september 2018 till 20 februari 2019) och gäller offentliggörande av insiderinformation och skyldigheten att upprätta en insiderlista i samband med avslöjande av misstänkt penningtvätt inom banken.

Finansinspektionen följer löpande granskningar som utförs av Nasdaqs disciplinnämnd och har möjlighet att besluta om sanktionsavgift även om vite utdöms. Banken har i dag inte mer information kring Finansinspektionens utredning än den som kommunicerades av banken i september 2020.

En del av den estniska Finansinspektionens utredning överlämnades i november 2019 till den estniska åklagarmyndigheten som undersöker om penningtvätt eller annan kriminell verksamhet har ägt rum i Swedbank AS. Banken har ingen information om när denna utredning kommer att avslutas.

Amerikanska myndigheter fortsätter att undersöka bankens historiska AML/CTF-arbete och historiska offentliggörande av information. Utredningarna pågår och banken för en dialog med relevanta myndigheter via amerikanska juridiska ombud.

– Vi kan i detta skede varken förutsäga när utredningarna kommer att avslutas eller resultatet av dem, skriver banken i rapporten.

Den svenska Ekobrottsmyndigheten (EBM) utreder om det förekommit brott i samband med historisk informationsgivning. EBM har offentliggjort att utredningen är inne i ett slutskede. 

Enligt Jens Henriksson är banken dedikerad att införa effektiva processer och sträva efter att nå en ledande internationell branschpraxis.

– Vi har adresserat de brister som finansinspektionerna i Sverige och Estland samt Clifford Chance-utredningen identifierade. Det pågår fortsatt utredningar i USA och vi är i dialog med relevanta myndigheter via våra amerikanska juridiska ombud.

Platsannonser

Logga in