Svenska storbanker visar betydande motståndskraft i stresstester

Taggar i artikeln

Finansinspektionen
Handelsbanken, SEB, SwedbankHandelsbanken, SEB, Swedbank
Publicerad
Uppdaterad

Svenska storbanker visar betydande motståndskraft i det stresstest som Finansinspektionen genomförde under 2022. Testet belyser möjliga effekter på de fem största svenska bankernas finansiella ställning när räntorna och inflationen ökar.

Finwire

Stresstestets resultat tyder på att bankerna har betydande motståndskraft mot en försämrad intjäning och de kreditförluster som kan uppstå i ett allvarligt scenario.

”I genomsnitt minskar kärnprimärkapitalrelationen med drygt 2 procentenheter. Bankernas managementbuffert – skillnaden mellan det faktiska kärnprimärkapitalet och kärnprimärkapitalkravet – minskar i genomsnitt från 5,6 procentenheter till 3,4 procentenheter. Den minsta managementbufferten minskar från 4,3 till 2,6 procentenheter”, skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

Att managementbufferten är positiv för samtliga banker efter stress betyder att ingen bank bryter mot vare sig kapitalkrav eller sin pelare 2-vägledning i det stressade scenariot.

Annons

”Det råder dock stor osäkerhet om hur kapitalrelationerna kan utvecklas kommande år, också i det modellerade scenariot”, skriver Finansinspektionen.

Annons