Finans Nyhet

Svagt resultat för Cinnober – tyngs av investeringar

Taggar i artikeln

Cinnober halvårsrapport IT rapport
Veronica Augustsson är vd för Cinnober. Foto: CinnoberVeronica Augustsson är vd för Cinnober. Foto: Cinnober
Veronica Augustsson är vd för Cinnober. Foto: Cinnober
Publicerad

Tillväxtsatsningar tynger Cinnobers rörelseresultat med 50 miljoner kronor. ”Vi kommer även framöver få se volatilitet i intäkterna”, säger bolagets vd Veronica Augustsson 

Realtid.se

Nettoomsättning för perioden uppgick till 263,0 miljoner (232,6), medan rörelseresultat, EBIT, blev -49,9 miljoner (0,4 miljoner).

Resultat före skattuppgick till -51,9 miljoner (0,4) och resultat per aktie före utspädning till –2,46 kronor (-0,08). Rillväxtsatsningar tynger EBITDA med totalt 59,6 miljoner.

– Våra långsiktiga tillväxtsatsningar fortsätter att belasta vårt rörelseresultat som uppgick till -19 miljoner kronor under kvartalet, att jämföras med -29 miljoner under årets andra kvartal, säger bolagets vd Veronica Augustsson.

Annons

En riktad nyemission på 175 miljoner har genomförts för att finansiera dotterbolaget Miniums satsning inom client clearing. En annan större händelse under delåret var köpet av brittiska Ancoa i våras. Boalget säljer system för marknadsövervakning. Även detta belastar rörelseresultatet negativt.

– Tillväxten under tredje kvartalet var 3 procent, efter ett starkt andra kvartal. Vi kommer även framöver få se volatilitet i intäkterna beroende på hur våra projektintäkter infaller i respektive kvartal.

Det har även gjorts flera så kallade driftsättningar under 2017. Man har bland annat genomfört andra fasen i ett stort brasilianskt clearingprojekt. Samt fått plats ett nytt handelssystem för den australiska derivatmarknaden.

Annons

– Det glädjande är att verksamheten utvecklas enligt plan och de återkommande intäkterna svarade för hela 72 procent av periodens nettoomsättning, vilket är den högsta andelen hittills, säger Veronica Augustsson.

Annons