Superentreprenören om Greenelys försvarstal: ”Kommunikationshaveri”

Taggar i artikeln

Automile Elkrisen Greenely
”Som entreprenör och bakom en rad tidigare bolag: Ta till er kritiken oavsett om den är fel, lite fel eller helt fel. Svaret är inte att försöka göra långa utlägg med bemötanden. Ni kan aldrig bemöta en eller flera artiklar med lång beskrivande text och tro att ni vinner förtroende. Detta är vad som kallas kommunikationshaveri”, skriver Jens Nylander i en kommentar.
Publicerad
Uppdaterad

Efter Realtids avslöjande om elhandelsbolaget Greenelys påslag har nu bolaget återkopplat med förklaring till sina kunder. Superentreprenören Jens Nylander, grundare av Jens of Sweden, JAYS och Automile, tycker dock att Greenelys försvarstal är ett kommunikationshaveri.

Anders Frick

I ett inlägg på Facebook i den stängda gruppen ”Greenely Community” har Greenely nu bemött Realtids granskande artiklar Så lurar Greenely tusenlappar av kunderna – varje månad, Nu backar Greenely: ”Specifikationerna var avsedda för internt bruk”, samt Greenelys chockpåslag på novemberfakturorna kan bli ännu större i december

Greenelys inlägg på Facebook består av 5 400 tecken, vilket är ungefär dubbelt så långt som en normallång artikel är hos Realtid.

”Artiklarna som skrivits påstår enorma marginalpåslag mot våra kunder. Detta är direkt felaktigt”, skriver Greenely som återkoppling på Realtids avslöjande om hur Greenely i november gjorde påslag på 30-40 öre/kWh – trots att bolaget marknadsför sig som en elhandlare som inte gör några påslag alls.

Annons

Greenely ger också sin syn på ursprungsgarantier, den turbulenta elmarknaden, obalanskostnader och omkostnader. Dessutom skriver bolaget att man kommer att byta backofficepartner och ta fram tydligare fakturaspecifikationer för de kunder som så önskar.

Inlägget i Facebookgruppen mottogs dock inte speciellt väl av gruppmedlemmarna. Entreprenören Jens Nylander, grundare Jens of Sweden, JAYS och Automile, är själv en av gruppens medlemmar och han ger Greenely en förklaring – och tips:

– Som entreprenör och bakom en rad tidigare bolag: Ta till er kritiken oavsett om den är fel, lite fel eller helt fel. Svaret är inte att försöka göra långa utlägg med bemötanden. Ni kan aldrig bemöta en eller flera artiklar med lång beskrivande text och tro att ni vinner förtroende. Detta är vad som kallas kommunikationshaveri, skriver Jens Nylander i en kommentar.

Annons

För transparensens skull återpublicerar här Realtid hela inlägget från Greenely:

”Hej alla,

Vi har nu under de senaste 24 timmarna blivit omskrivna på Realtid med flertalet starka negativa påståenden som Greenely inte har samsyn i. Detta påverkar såklart Greenely i sin helhet, men främst alla kunder som givetvis blir oroliga över de påståenden som artiklarna felaktigt beskriver. Vi kommer därför bemöta dessa direkt i detta forum samt till Realtid.

Annons

Det viktiga nu för oss är att ni får en klar bild av läget.

Artiklarna som skrivits påstår enorma marginalpåslag mot våra kunder. Detta är direkt felaktigt.

Ett elpris består inte enbart av ett “spotpris”, utan är en summering av flertalet, och i viss mån ganska komplexa, priskomponenter. Posten Balansansvar, innehåller flertalet komponenter; Obalanskraftskostnad, Esett grundavgift, Esett balanskraftavgift, Nordpool handelsavgift, Balansansvar, Räntekostnader, Löner relaterat till elhandel samt Krafthandel.

Vi som elhandlare måste täcka alla dessa komponenter gentemot våra leverantörer och samarbetspartners för att ha en fungerande elhandelsverksamhet.

Vi som elhandlare har stora incitament att se till att kunderna använder elen smartare och när den verkligen behövs. Artiklarna menar att vi har t.ex. enorma marginaler på Bra Miljöval. I vår fakturering har vi grupperat Bra Miljöval och Ursprungsgarantier. Ursprungsgarantier köptes in i November för över 11 öre, som tidigare i år har legat på några enstaka ören. Alla elhandlare måste köpa in Ursprungsgarantier för den el som säljs för att bevisa ursprungen på var elen har producerats. Greenely har hittills valt att köpa från vattenkraftproducenter som har särskilt höga miljökrav som då också får märkas med Bra Miljöval. Märkningen Bra Miljöval har extra avgifter på årlig basis samt per kWh gentemot Naturskyddsföreningen som är ansvarig för de särskilda miljökraven hos producenter. Kostnaden för Bra Miljöval är en bråkdel av kostnaden för Ursprungsgarantier.

Vidare förklaring till de ökade priserna för Ursprungsgarantier är att alla dessa köps på en öppen marknad där priserna sätts utifrån utbud och efterfrågan. Efterfrågan på 100% förnyelsebara Ursprungsgarantier har varit mycket höga de senaste månaderna vilket drivit upp priset ordentligt. Greenely har valt att riskminimera genom att alltid köpa in rätt mängd i efterhand. Detta medför att Greenelys kostnader för inköp av Ursprungsgarantier i dessa månader har varit mycket höga, men också lägre än vad konkurrenter kunnat erbjuda andra månader. Vi ser kontinuerligt över hur vi kan justera våra inköpsstrategier för att minska risken för stora svängningar för egen del men främst för våra kunder.

Alla i branschen, elhandlare så som balansansvariga är överens om att situationen på elmarknaden är turbulent. De höga elpriserna har förändrat elkonsumtionsbeteendet vilket gjort det svårare att utföra prognoser och som i sin tur leder till högre obalanskostnader. Detta medför ökade kostnader för elhandlare vilket dessvärre leder till att priset mot er elkunder blir högre än tidigare vilket är något man kan se hos nästintill samtliga elbolag på marknaden. När vi jämför så är de senaste månaderna historiskt höga jämfört mot tidigare månader och år.

Differensen i obalanskostnader mellan kunder beror på olika kundsegements förbrukning samt var i landet kunderna bor. Påståendet om att vi har gett flertalet förklaringar till obalanskostnader är vi helt och hållet ansvariga för. Anledningen till detta är att antalet anställda har ökat dramatiskt i bolaget och uttalanden har gjorts från personer som inte haft full insyn och förståelse för hur prissättningen fungerar. Detta tar vi mycket allvarligt på och har satt upp en intern grupp som kommer att arbeta vidare med hur vi ser till att alla från Greenely har samma förståelse och samsyn kring hur elmarknaden fungerar.

Artiklarna är övertygade om att Greenelys omkostnader av elhandel är mycket högre än andra aktörer. I jämförelse mot de största elhandlarna Vattenfall, E.ON och Fortum så har den faktiska majoriteten av Greenelys kunder lägre pris än ovan nämnda aktörer. Detta gäller för november månad så som tidigare månader under året. Greenely har historiskt haft mycket låga omkostnader för elhandel i jämförelse mot andra och det ämnar vi att fortsätta.

Att kunder hos Greenely ska räkna med 1 kr i extra kostnad i december utöver det skyhöga spotpriset är i sann bemärkelse taget ur luften och stämmer verkligen inte. Vi kan redan nu meddela att vi ser dramatiskt minskade kostnader för Ursprungsgarantier och vi har heller ingen indikation på att kostnader för balansansvar skulle öka i samma procentuella takt som själva spotpriset.

Vi är alltid öppna för granskning och vill självklart alltid kunna bistå med kommentarer vilket vi även gjort i detta fall. Vi har varit bemötliga och besvarat de frågor som vi mottagit så fort vi kan.

Tydliga actions som Greenely jobbat med under en längre period:

Vi kommer byta backoffice partner för ökade flexibilitet kring fakturaunderlag samt minskade interna kostnader (leder till lägre kostnader mot elkund). Bytet är klart omkring mars-april 2023

Sedan några år tillbaka valde Greenely, efter omröstning bland kunder, att minska komplexiteten i fakturorna. Nu undersöker vi huruvida vi kan jobba fram tydligare specifikationer för de som önskar. Vi kommer därför byta faktureringsleverantör för att öka vår flexibilitet i utformningen av fakturorna. Bytet sker under perioden mars-april 2023 och kommer utformas från det över tid.”

Annons