Strategi för mångfald och inkludering ett måste för företag som vill hålla sig konkurrenskraftiga

Taggar i artikeln

ESG Mångfald
Karin Hagman, Nordenchef på Workday.
Publicerad
Uppdaterad

Att mäta mångfald och inkludering, DEI (diversity, equity, inclusion) blir allt viktigare för företag i alla branscher. Men samtidigt som framsteg gjorts på många plan, finns det fortfarande en lång väg att gå för många organisationer när det gäller att ta fram och förankra en strategi gällande området som är bekräftad på alla nivåer och även utgör en integrerad del av affärsstrategin. Det skriver Karin Hagman, Nordenchef på Workday.

Realtid.se

Enligt en ny undersökning som vi på Workday har låtit genomföra tillsammans med Sapio Research bland totalt 3 114 globala storföretag varav 102 svenska, uppger majoriteten att de främsta interna drivkrafterna för DEI på arbetsplatsen är att förbättra de anställdas välbefinnande, attrahera, utveckla, behålla och främja olika talanger samt öka de anställdas engagemang. De främsta drivkrafterna gällande jämställdhet i organisationer är att komma till rätta med och bekämpa omedvetna fördomar vid rekrytering, följt av krav på efterlevnad av nuvarande lagstiftning.

Organisationer använder en mängd olika metoder för att inrätta sin DEI-funktion, men Sverige och svenska storföretag utmärker sig vad gäller att mäta mångfald på arbetsplatsen – enligt vår undersökning uppger 26 procent av de tillfrågade svenska företagen att de inte mäter några kriterier alls gällande detta. Det går att jämföra med det globala snittet på 17 procent. Även om en överväldigande majoritet använder teknik för att stödja DEI-initiativ, uppger ett stort antal organisationer att det är en utmaning att registrera DEI idag. Detta gäller inte minst för de svenska storföretagen, som också uppger detta i högre utsträckning (67 procent jämfört med 59 procent globalt). I en situation med global ekonomisk osäkerhet och instabila geopolitiska förhållanden, är det dock uppmuntrande att se att antalet DEI-roller inom organisationer har ökat jämfört med förra året. I undersökningen pekas ledningens stöd och de anställdas engagemang ut som kritiska faktorer vad gäller att gå vidare med och utveckla företagets policy gällande DEI.

Vår undersökning visar också att många svenska storföretag menar att mångfald på arbetsplatsen värderas lågt jämfört med det globala snittet – endast 23 procent uppger att mångfald är något som är viktigt och värderas på arbetsplatsen, mot 36 procent globalt. Betydligt fler svenska storföretag än genomsnittet uppgav också att de upplevde mångfald som polariserande och en orsak till konflikt, 25 procent jämfört med det globala snittet på 16 procent.
 
Vidare varierar investeringsnivåerna i frågor och initiativ gällande DEI från land till land och även mellan olika branscher och industrier. Att omsätta dessa åtaganden i mätbara resultat är dock där den verkliga utmaningen ligger. Medan majoriteten av de svarande litar på de uppgifter som registreras och finns tillgängliga, uppger färre än hälften att de mäter den faktiska affärseffekten och det upplevda värdet av de DEI-initiativ och -insatser som finns idag.

Annons

Mångfald och integration handlar om att omfamna alla och främja en rättvis arbetsplats och att få de anställda att känna sig hemma.

Att ha en mångfaldig arbetsstyrka ökar inte bara produktiviteten och ger bättre affärsresultat, det är också en viktig del av en robust ESG-strategi, som är av växande betydelse för företag världen över. Att inte investera i en stabil plan för mångfald och integration kan påverka företagets framtida affärsutsikter – i allt från försäljning till investeringar.

Företag som prioriterar mångfald och inkludering och har en datadriven strategi för detta överträffar de företag som inte gör det. Implementering av frågor och strategier gällande DEI är inte längre något som enbart kan ses som något som är ”bra att ha”, utan ett måste för de företag som vill hålla sig konkurrenskraftiga.

Annons

Karin Hagman
Nordenchef, Workday

Annons