Annons

Annons

Stiltje i HQ inför domen i december

Inga ytterligare advokatkostnader för HQ AB har tillkommit under tredje kvartalet, visar bolagets delårsrapport.

HQ AB, av motparten kallad processbolaget, som drivit tvisten i Stockholms tingsrätt om skadeståndsansvar hos de tidigare styrelseledamöterna i HQ AB, presenterar nu kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2017.

Periodens resultat för det tredje kvartalet uppgick till -828 000 kronor, jämfört med  -11 382 000 kronor för motsvarande period i fjol.

Periodens resultat per aktie uppgick till -0,00 (-0,02) kronor.

Annons

Annons

Eget kapital uppgick till 8 107 000 kronor (49 418 000 kronor) , motsvarande 0,02 (0,10) kronor per aktie.

För perioden januari-september 2017 uppgick periodens resultat uppgick till -37 633 000 kronor, jämfört med -31 749 000 kronor för samma period 2016.

Förhandlingarna i civilmålet i tingsrätten är nu avslutade. Dom i målet väntas den 14 december.

Under år 2017 har bolaget genomfört en nyemission som har tillfört bolaget cirka 15,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionskostnaderna i samband med nyemissionen uppgick till cirka 1,5 miljoner kronor. Emissionen har registrerats av Bolagsverket den 3 juli 2017.

I samband med bolagets nyemission i juni 2017 ingick HQ garantiavtal och teckningsförbindelser med huvudägarna i syfte att säkerställa den av årsstämman beslutade nyemissionen. Den totala garantiprovisionen om 321 000 kronor betalades under tredje kvartalet 2017. För teckningsförbindelserna utgick ingen provision.

“HQs styrelse har under 2017 återigen förlängt det avtal som ingicks under 2014, och förlängdes 2015 och 2016, med Advokatfirman Christer Sandberg AB avseende Christer Sandbergs tillhandahållande av juridiska tjänster. För tredje kvartalet 2017 har kostnaderna under detta avtal uppgått till 0 kronor (för samma period 2016 uppgick kostnaderna under detta avtal till 534 000 kronor inklusive moms).
Under perioden januari till september 2017 har kostnaderna under detta avtal uppgått till 2 971 000 kronor inklusive moms. För perioden januari till september 2016 uppgick kostnaderna till 1 991 000 kronor inklusive moms”, skriver styrelsen i delårsrapporten.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons