Finans Nyhet

Skandia ökade tillgångarna under förvaltning 

Taggar i artikeln

Skandia
Frans Lindelöw, koncernchef på Skandia.Frans Lindelöw, koncernchef på Skandia.
Frans Lindelöw, koncernchef på Skandia.
Publicerad
Uppdaterad

Totalt uppgick Skandias tillgångar under förvaltning till 804 miljarder kronor (765). Premier uppgick till 41,3 (43,2) miljarder kronor.

Finwire

Skandias livbolag hade en solvensgrad om 201 (212) procent. Totalavkastningen för Skandia Liv (traditionell förvaltning) uppgick till 5,4 procent (-5,1). Återbäringsräntan uppgick till 3,4 procent.

”Av tillgångarna i livportföljen har publika aktier haft bäst utveckling med en avkastning på drygt 15 procent, tillsammans med krediter som har avkastat drygt 10 procent. En stor del av kreditinvesteringarna löper med rörlig ränta, vilket innebär att detta tillgångsslag gynnats av ett stigande ränteläge”, säger vd Frans Lindelöw i en kommentar.

Annons