Finans

Skandia investerar stort i ny hållbarhetsobligation

Pensionsbolaget Skandia investerar 1,5 miljarder kronor i en ny hållbarhetsobligation som är framtagen tillsammans med Världsbanken. Övriga investerare som går in är SEB, Handelsbanken och Svenska kyrkan.

Publicerad 2018-10-01

Obligationen ska stötta FN:s globala hållbarhetsmål samtidigt som den ger avkastning till Skandias sparare, skriver Skandia i ett pressmeddelande.

Skandia har i ett samarbete med SEB, Handelsbanken och Svenska kyrkan utformat en obligation som finansierar investeringar i hållbara städer och är i linje med FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Skandia och övriga investerare är en del av Sidas nätverk "Swedish Investors for Sustainable Development".

– Att skapa långsiktigt hållbara värden genomsyrar hela Skandias verksamhet. Den här investeringen är ytterligare ett av många exempel på hur Skandia bidrar med värdeskapande för både kunder, företag och samhälle, säger Skandias koncernchef Frans Lindelöw, i en kommentar i pressmeddelandet.

De fyra svenska kapitalägarna investerar nu 2,5 miljarder kronor i hållbarhetsobligationen som tagits fram i samverkan med Världsbanken.

Obligationen finansierar Världsbankens olika projekt riktade mot bland annat hållbara städer, rent vatten och förnybar energi. Av FN:s 17 globala hållbarhetsmål främjar många av investeringarna mål 11, hållbara städer. Mer än hälften av världens befolkning bor i städer som tillsammans står för huvuddelen av världens energikonsumtion och klimatpåverkande utsläpp.

– Vi söker löpande efter investeringar som ger bra avkastning och samtidigt främjar en hållbar samhällsutveckling. Skandias investering på 1,5 miljarder kronor i Världsbankens obligation bidrar till att finansiera projekt i Asien, Sydamerika och Afrika som effektiviserar städers infrastruktur och energianvändning, säger Lars-Göran Orrevall, chef för Skandias kapitalförvaltning.

Platsannonser

Logga in