Finans Nyhet

Skandia investerar i banbrytande blended finance struktur

Taggar i artikeln

Skandia
Lars-Göran Orrevall, kapitalförvaltningschef på Skandia.
Publicerad
Uppdaterad

Skandia deltar som investerare i en ny fond för hållbara investeringar. Fonden, som är ett partnerskap mellan Allianz GI och den holländska utvecklingsbanken FMO, kommer att ha formen blended finance som syftar till att göra det enklare för institutionella investerare att bidra med kapital till utvecklingsländer.

Realtid.se

– Denna investering uppfyller Skandias ambition att uppnå både god avkastning för våra sparare och betydande hållbarhetseffekter. Vi är glada över att arbeta tillsammans med våra partners kring denna blandfinansiering, en innovativ struktur som spelar en kritisk roll för att ta itu med finansieringsgapet i utvecklingsländer. Fondens tre målsektorer – energi, finansiella institutioner och jordbruk – är centrala i det globala samhällets klimatomställning. Det säger Lars-Göran Orrevall, kapitalförvaltningschef på Skandia i en skriftlig kommentar.

Blended finance är en struktur för finansiering som kombinerar offentligt och privat kapital, med syfte att skapa partnerskap. Den nuvarande fonden fokuserar på att mobilisera privat kapital till länder och sektorer med stora investeringsbehov där det i nuläget saknas kapital. Skandias investering i fonden är 100 miljoner USD, eller drygt 1 miljard SEK.

Den nya fonden kommer att investera tillsammans med den holländska utvecklingsbanken FMO i olika lösningsinvesteringar i utvecklingsländer med fokus på lån till företag i tre sektorer: förnyelsebar energi, finansiella institutioner och hållbart jordbruk.

Annons

Fonden är ett partnerskap mellan Allianz GI och FMO. Fonden har två andelsklasser, en senior del där bland andra Skandia investerar och en junior del. Fonden har en struktur för förlusttäckning, vilket gör att investeringarna ur Skandias perspektiv görs med begränsad kreditrisk.

Fondens övergripande mål är att mobilisera den privata sektorns kapital till investeringar i utvecklingsländer för att stödja FN:s globala mål för hållbar utveckling. Genom investeringsaktiviteten i fonden, är siktet särskilt inställt på att stödja mål nummer 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), mål nummer 10 (minskad ojämlikhet) och mål nummer 13 (bekämpa klimatförändringarna).
Fonden kommer vara en Artikel 8 under SFDR regelverket, och kommer rapportera hållbarhets- och ”impact” nyckeltal, samt bidragen till hållbarhetsmålen.

Fonden är ett samarbete mellan ett fåtal investerare, med liknande ambitioner att skapa en marknad och mobilisera kapital, och tack vare sin storlek kommer den att kunna utgöra en förebild för framtida ”blended finance” fonder.

Annons

Annons