Finans Nyhet

Skandia höjer återbäringsräntan till 5 procent

Taggar i artikeln

Skandia
Skandia, Lumera, Itello Foto: TTSkandia, Lumera, Itello Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Från och med den 1 mars 2024 höjer Skandia den ordinarie återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 4 procent till 4 procent.

Realtid.se

– Nu höjer vi återbäringsräntan och våra kunder kan vara trygga med att ha valt Skandia Liv för sitt långsiktiga sparande. Skandia har en portfölj med bred diversifiering och rimligt risktagande – vi brukar kalla det för en allvädersportfölj som passar särskilt bra för pensionssparande. Genom att särskilt fokusera på ansvarsfulla och hållbara investeringar gynnar det inte bara våra kunder och ägare utan även samhället i stort, säger Frans Lindelöw, koncernchef och vd på Skandia i en skriftlig kommentar.

Skandias genomsnittliga återbäringsränta de senaste 15 åren (2009–2023) uppgår till 6,3 procent före avdrag för skatt och avgifter.

Den kollektiva konsolideringsgraden, ett mått som visar relationen mellan Skandias tillgångar och värdet av kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 31 januari till 104 procent.
Totalt förvaltat kapital i den traditionella livportföljen uppgick till 582 534 miljoner kronor per sista januari.

Annons

Annons