“Ser fortfarande bra ut för industrin med stora orderböcker”

Taggar i artikeln

Fredagspanel
Robert Oldstrand, equity strategist på Swedbank, Johan Thorén, förvaltningschef på Strand kapitalförvaltning, Therese Nyrén, Therese Nyrén, portfolio manager på Lucy global fund (foto: Sofia Jonsson), Nikos Georgelis, portfolio manager på Atlant Fonder AB, Martin Nilsson, marknadsanalytiker IG och Markus Augustsson, head of equity research på Carlsquare.Robert Oldstrand, equity strategist på Swedbank, Johan Thorén, förvaltningschef på Strand kapitalförvaltning, Therese Nyrén, Therese Nyrén, portfolio manager på Lucy global fund (foto: Sofia Jonsson), Nikos Georgelis, portfolio manager på Atlant Fonder AB, Martin Nilsson, marknadsanalytiker IG och Markus Augustsson, head of equity research på Carlsquare.
Robert Oldstrand, equity strategist på Swedbank, Johan Thorén, förvaltningschef på Strand kapitalförvaltning, Therese Nyrén, Therese Nyrén, portfolio manager på Lucy global fund (foto: Sofia Jonsson), Nikos Georgelis, portfolio manager på Atlant Fonder AB, Martin Nilsson, marknadsanalytiker IG och Markus Augustsson, head of equity research på Carlsquare.
Publicerad
Uppdaterad

Rapportsäsongen har inletts och med tanke på rådande marknadsläge har Realtid låtit experter svara på vad de tittar extra på, vad som är att vänta under säsongen och om det finns någon särskilt viktig sektor. Något konjunkturinbromsning med stort K tror de inte på.

Realtid.se

Robert Oldstrand, equity strategist på Swedbank 

Med tanke på rådande marknadsläge, vad tittar du extra mycket på i rapporterna?
– Det här skiljer sig såklart åt beroende på vilken sektor eller beroende på vilket bolag det är. För svenska börsen handlar det mycket om den globala aktiviteten och den globala konjunkturutvecklingen. Med det sagt så är det lite extra fokus på de konjunkturella bolagen och hur den operativa hävstången utvecklas. Det vill säga, börjar vi nu se mer av att prishöjningarna bidrar mer i relation till kostnaderna och hur är miljön för ytterligare prishöjningar. Volvo överraskade onekligen positivt kring detta men jag misstänker att det kommer vara stora skillnader mellan bolagen kring den punkten. I övrigt kommer såklart utsikter kring efterfrågan och orderingång vara i fokus.  

Vad är att vänta under rapportsäsongen? Är det nu vi får se konjunkturinbromsningen med stort K i rapporterna?
– Nej, inte i själva rapporterna, det är sannolikt alldeles för tidigt i industribolagen. Men i konsumentvarubolagen och specifikt byggrelaterad industri skulle jag inte vara förvånad om svagheter eller fortsatt svaghet dyker upp i rapporterna. Vi skall komma ihåg att även om pandemin är över så påverkar den bolagen i hög grad fortfarande. Många verkstadsbolag sitter med rekordhöga orderböcker såsom Atlas, ABB, Hexagon för att nämna några och dessa ordrar kommer levereras som försäljning ett par kvartal till. En brasklapp är såklart om vi får se tillbakadragna ordrar och skulle vi få se uttalanden om svagare utsikter från bolagen så kan det såklart påverka kursreaktionen i aktien negativt

Är det någon särskild sektor som är särskilt viktig? Kan vi förvänta oss ett lättnadsrally för bankaktierna precis som vi sett i inledningen av den amerikanska rapportperioden?
– För svensk del handlar det mycket om bank och verkstad, det utgör absoluta merparten av börsen. När det kommer till bankerna så ligger det nära till hands att dra paralleller med de amerikanska bankerna. Men det är trots allt stora skillnader, krisen är mer relaterad till USA och de stora amerikanska bankerna har också snarare dragit nytta av bankkrisen på bekostnad av de mindre bankerna. För svensk del så blir det ett intressant läge då aktierna rekylerat kraftigt, men samtidigt förväntar vi oss fortsatt medvind i kärnaffären vilket är kopplat till räntorna. Det brukar alltid vara volatilt i intäkterna kopplat till de finansiella marknaderna, varpå man inte skall läsa in för mycket i detta. Kostnader kommer vara i fokus, vi såg att SHB straffades hårt kring detta i förra rapportsäsongen och reservationer kring kreditförluster kommer att vara högintressant. Bankerna brukar rapportera stabila rapporter och jag räknar med att vi sammantaget kommer få se en liknande bild även denna rapportperiod.

Annons

Johan Thorén, förvaltningschef på Strand kapitalförvaltning

Med tanke på rådande marknadsläge, vad tittar du extra mycket på i rapporterna?
– För de producerande bolagen har kvartalet varit kantat av fortsatt stora prisrörelser i insatsvaror vilket kan ge stora slag i bolagens marginaler. Volvos otroligt starka resultat var ett exempel och vi lär se fler, både positiva och negativa, innan rapportperioden är över. I de fallen försöker vi bedöma vilka faktorer det beror på och i hur stor utsträckning effekterna följer med in i nästa kvartal.

Vad är att vänta under rapportsäsongen? Är det nu vi får se konjunkturinbromsningen med stort K i rapporterna?
– Den långa perioden med extremt låga räntor har enligt vår uppfattning stimulerat till en del osunt risktagande och i takt med att högre räntor i stigande grad påverkar ekonomin kommer både hushåll och företag påverkas i högre grad. Men än ser vi inte någon konjunkturavmattning på bred front i bolagens siffror. Många kommer uttala sig defensivt om efterfrågebilden, men många har också vidtagit åtgärder under tidigare kvartal och fortsatt leverera goda resultat. Därför bör man denna gång skilja på dem vars defensiva kommunikation mest ges som en försiktighetsåtgärd och de som ser konkreta tecken på minskad efterfrågan. Den här rapportperioden är det hittills Ericssons utsikter som tydligt stuckit genom bruset på den negativa sidan.

Är det någon särskild sektor som är särskilt viktig? Kan vi förvänta oss ett lättnadsrally för bankaktierna precis som vi sett i inledningen av den amerikanska rapportperioden?
–Verkstadsrapporterna ger oss alltid en fingervisning om konjunkturutsikterna vilket blir extra intressant det här kvartalet. Bankernas rapporter kommer däremot bli starka, men ganska odramatiska. Vi tror förvisso att bankaktierna kommer fortsätta återhämta sig framöver, men eventuella lättnadsrallyn lär vi snarare se bland än mer pressade konsument- och fastighetsaktier beroende på hur rapporterna kommer in.

Annons

Therese Nyrén, portfolio manager, Lucy global fund

Med tanke på rådande marknadsläge, vad tittar du extra mycket på i rapporterna?
– Finansieringen och hur solida bolagen är. Vi ser gärna att bolagen amorterar när räntorna höjs och att bolagen har bra kassaflöden. Försäljningen en viktig faktor och samt marginalen. Vi vill inte heller se att lagren ökar för mycket.

Vad är att vänta under rapportsäsongen?
– Att rapporterna är i linje med förväntningarna och vi säkert kommer få se en del överraskningar.

Är det nu vi får se konjunkturinbromsningen med stort K i rapporterna?
– Öppnandet av Kina kommer att påverka den globala ekonomin i positiv riktning, så jag tror faktiskt inte det.

Annons

Är det någon särskild sektor som är särskilt viktig?
– Livsstilssektorn är viktig för vår del, att investera i konsumentbolag både vad gäller produkter och tjänster är en fördel då vi alltid måste leva, oavsett marknadsläge.

Kan vi förvänta oss ett lättnadsrally för bankaktierna precis som vi sett i inledningen av den amerikanska rapportperioden?
– Svårt att säga, kreditförluster blir en viktig faktor och att marknaden återfår förtroendet för bankbranschen.

Nikos Georgelis, portfolio manager, Atlant Fonder AB

Med tanke på rådande marknadsläge, vad tittar du extra mycket på i rapporterna?
– Vårt fokus är mer på hur bolagen kommer att guida om framtiden. Tittar vi på exempelvis Volvo så kom de med fantastiskt fina siffror. Det vi vill försöka förstå är mer om detta är ett led av att man efter lite uppluckring av leverantörskedjor har kunnat beta av orderbok, men att framtiden kanske inte alls ser lika aptitlig ut. Vi är fortsatt oroliga för vad räntorna/inflationen ska ha haft för påverkan på konsumenten och vår tro är ändå att risken för sämre tider är hög. Så det vi kommer försöka bena ut är hur stor del som är gamla bortarbetade orders som man kunnat leverera på när leverantörskedjorna luckrats upp och försöka bilda oss en uppfattning om vinsterna ska hålla även framgent.

Vad är att vänta under rapportsäsongen? Är det nu vi får se konjunkturinbromsningen med stort K i rapporterna?
– Jag tror inte det är den här rapportsäsongen vi får se konjukturinbromsningen med stort K. Däremot kommer vi leta efter spår av den och det är mer följande rapportsäsonger vi är oroliga för. Det kommer vara viktigt att försöka bena ut om det i fina siffror har kunnat döljas en försvagning på basis av orderbok som man kunnat arbeta bort och leverera under kvartalet.

Är det någon särskild sektor som är särskilt viktig? Kan vi förvänta oss ett lättnadsrally för bankaktierna precis som vi sett i inledningen av den amerikanska rapportperioden?
– För index som aggregat så blir ju verkstad och bank viktigt. Från industribolagen vill man se att bolagen guidar för fortsatt stark efterfrågan. Bankerna tog mycket stryk efter det som hände i USA och Credit Suisse, men jag tror inte man ska dra för stora växlar och likhetstecken till nordiska banker som vi tycker ser väldigt välskötta ut och förväntar oss fina siffror ifrån. Vi har ju redan fått en omvänd vinstvarning från Danske Bank – så bra och fina siffror ligger redan i förväntningarna. Om man bortser från allt annat och tittar på bankerna isolerat tror vi inte att rapporterna kommer att trigga nedgång i aktierna utan snarare styrka att det går väldigt bra. De har dock redan återhämtat sig skapligt från bottnarna i mars så lättnadsrally tror jag inte på, utan snarare flat till svagt upp.

Martin Nilsson, marknadsanalytiker IG

Med tanke på rådande marknadsläge, vad tittar du extra mycket på i rapporterna?
– Det här kvartalets rapportsäsong är en övning i att tolka ett nytt ekonomiskt klimat. Det gäller att träna upp sig i att tänka i inflationstermer – vi har nu haft ett år av hög inflation, vilket betyder att vi ska förvänta oss att alla försäljningssiffror är något uppblåsta av högre prissättningar.

Vad är att vänta under rapportsäsongen? Är det nu vi får se konjunkturinbromsningen med stort K i rapporterna?
– Tidiga indikatorer på konjunkturinbromsning har vi redan fått en försmak på, byggsektor går svagt och näst att falla är detaljhandelssektorn: Om privatpersonerna i Sverige känner att kassan sinar av vikten från det höga ränteläget och inflationen bör det göra fortsatt avtryck i butikerna, kanske framför allt sällanköpsvaror. Men någon bred konjunkturinbromsning med stort K tror jag inte vi får se, det ser fortfarande för bra ut i industrin.

Är det någon särskild sektor som är särskilt viktig? Kan vi förvänta oss ett lättnadsrally för bankaktierna precis som vi sett i inledningen av den amerikanska rapportperioden?
– Nej, något större lättnadsrally tror jag inte på. Det är klart att enskilda banker kan överraska med högt tradingnetto och handlas upp, men banker har redan återhämtat sig något efter amerikanska bankturbulensen. I Sverige är fastighetsbolagen en öm punkt, som fått uppmärksamhet globalt genom rapporter från bland annat IMF och uttalanden från våra egna riksbanksrepresentanter. Att svenska banker skulle handlas upp rejält innan risken för en svensk fastighetskollaps har skrivits ned vore felaktigt och osannolikt.

Markus Augustsson, head of equity research på Carlsquare

Med tanke på rådande marknadsläge, vad tittar du extra mycket på i rapporterna?
–Inflationen har möjligen peakat, men är fortfarande hög. Således är bolags förmåga att justera prissättning och hantera stigande kostnader fortfarande en viktig faktor. Därmed är relationen mellan intäktstillväxt och vinsttillväxt något vi håller ett extra öga på.  Här är Zinzino ett intressant case som ökade lönsamheten snabbare än intäkterna under fjärde kvartalet 2022. Kan denna trend hålla i sig finns det sannolikt upppsida. Samtidigt är framåtblickande kommentarer alltid viktiga – ofta viktigare/mer kurspåverkande än utfall mot konsensus…inte minst under rådande marknadsförhållanden.

Vad är att vänta under rapportsäsongen? Är det nu vi får se konjunkturinbromsningen med stort K i rapporterna?
– Bolag i S&P 500 har guidat ned vinstförväntningarna kraftigt. Vinsttillväxten för S&P 500-bolagen är just nu minus 6 procent i kvartal 1 2023, så det går ju ändå lite sämre än tidigare. Analytikerna ser en svag vinstutveckling för S&P500-bolagen i kvartal 1 och kvartal 2 2023 samt därefter en förbättring mot slutet av 2023. Således kan konjunkturinbromsningen även komma att synas i rapporterna kvartal 2. Signaler på att den negativa vinstutvecklingen har bottnat redan i kvartal 1 är därmed kursdrivande. Bilden bör vara ungefär densamma för svenska bolag, som dock är mer beroende av export till Asien än amerikanska bolag som säljer 60 procent  i Nordamerika. Samtidigt, med tanke på Volvos omvända vinstvarning nyligen är förväntningarna att flera verkstadsbolag ska lyfta sina rörelsemarginaler nu.

Är det någon särskild sektor som är särskilt viktig?
– Konjunkturen viker och oro finns för recession (speciellt i Sverige, kopplat till lågt byggande och sjunkande hus- och lägenhetspriser). För att få en känsla för hushållens ekonomiska välbefinnande kollar vi extra på etablerade bolag med tydlig koppling till BNP-utveckling, så som konsumentcykliskt, inkluderat Electrolux och Thule. Kanske än mer tydliga signaler kan fås från bolag som säljer direkt till slutkund utan återförsäljare, så som RVRC. Vidare är kreditförluster hos banker nischade mot konsumentlån och utveckling för antalet användare för de stora streamingtjänsterna också intressant från detta perspektiv. Vi återkommer även i denna fråga till framåtblickande kommentarer och sådana från konsumentbolag kan vara viktiga signaler om vart konjunkturen är på väg. Samtidigt har gamingaktier fallit tillbaka i termer av värderingsmultiplar. Det efter uppstället under Covid. Här kan sannolikt en del intressanta case hittas. Bland annat nykomlingen MindArk.

Kan vi förvänta oss ett lättnadsrally för bankaktierna precis som vi sett i inledningen av den amerikanska rapportperioden?
– USA- och svenska banker har olika förutsättningar. Vidare blossade krisen i SVB och Credit Suisse i mitten/i slutet av kvartal 1. Generellt kan sägas att nordiska banker har starka balansräkningar och begränsade risker för större kreditförluster. Däremot kan transaktionsaktiviteten ligga på en låg nivå och tillväxten/efterfrågan på lån ha avtagit.

Annons