Hållbarhet & ESGNyhet

SEC föreslår regelförändringar för att förhindra vilseledande fonder

De nya regelförslagen kommer efter en ökad oro för greenwashing där flertalet fonder vill kapitalisera på en ökad andel hållbarhetsinvesteringar och anses ha vilselett investerare om vilka sorts innehav fonderna har i sina portföljer.
Publicerad
Uppdaterad

Under onsdagen meddelande den amerikanska finansinspektionen SEC att man föreslår regelförändringar för att förhindra missledande fondnamn gällande bland annat deras ESG-kvalifikationer samt skärpa kravet på information till investerare.

Isac Boukachabia

De nya regelförslagen kommer efter en ökad oro för greenwashing där flertalet fonder vill kapitalisera på en ökad andel hållbarhetsinvesteringar och anses ha vilselett investerare om vilka sorts innehav fonderna har i sina portföljer. Det skriver CNBC.

Ett av förslagen är ett tillägg till den redan existerande namnregeln som innebär att investeringsbolag vars namn antyder en specifik typ av investering ska investera minst 80 procent av sina tillgångar i det specifika investeringstemat. Tillägget som föreslagits innebär en förlängning av regeln där fler fonder skulle tvingas till att införa 80-procentsregeln.

— Mycket har hänt på våra kapitalmarknader under de senaste två decennierna. Allt eftersom fondbranschen har utvecklats kan luckor i den nuvarande namnregeln underminera investerarskyddet. Vissa fonder har hävdat att regeln inte gäller dem – även om deras namn antyder att investeringar väljs utifrån specifika kriterier eller egenskaper. Dagens förslag skulle modernisera namnregeln för dagens marknader, säger SEC:s ordförande Gary Gensler till CNBC.

Annons

Utöver tillägget till namnregeln vill SEC också skärpa kraven på den information fondbolagen tvingas lämna till investerare. Fondbolagen ska kunna rapportera konsekvent, jämförbar och tillförlitlig information till investerare gällande fondernas inkorporering av ESG-faktorer.

Annons