Finans

SBB överväger emission av hybridobligation

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har anlitat Nordea för att utreda förutsättningarna för två nya kapitalmarknadsemissioner.

Publicerad 2017-09-18

Emissionerna som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden överväger består av en hybridobligation, som är efterställd Samhällsbyggnadsbolagets (inklusive dotterbolags) utestående seniora icke-säkerställda obligationer, och en senior icke-säkerställd obligation, båda denominerade i svenska kronor, enligt ett pressmeddelande.

 

"En emission av en hybridobligation kommer att ytterligare stärka Samhällsbyggnadsbolagets finansiella ställning och ligger väl i linje med Samhällsbyggnadsbolagets mål att senast vid utgången av 2018 uppfylla villkoren för en investment grade-rating från ett av de ledande kreditvärderingsinstituten”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Platsannonser