Finans Nyhet

SBAB: ”starkaste halvårsresultat någonsin” –  Räknar med ökad konkurrens

Taggar i artikeln

Delårsrapport 2021 SBAB
Klas Danielsson, vd, SBABKlas Danielsson, vd, SBAB
Klas Danielsson, vd, SBAB. Foto: Gustaf Månsson/SvD/TT
Publicerad

Högre kostnader bidrog till ett minskat rörelseresultat för SBAB under det andra kvartalet 2021. Samtidigt redovisar banken sitt starkaste halvårsresultat någonsin.

Realtid.se

SBAB:s rörelseresultatet för det andra kvartalet 2021 minskade med 9,0 procent till 663 miljoner kronor, jämfört med det första kvartalet 2021 då resultatet blev 728 miljoner kronor. Det är främst högre kostnader hänförda till “ökade resurser och projekt för regelverksdriven utveckling samt digitalisering” som ligger bakom det minskade resultatet. På halvårsbasis var det första halvåret 2021 SBAB:s starkaste halvårsresultat någonsin. Det framgår av SBAB:s delårsrapport för andra kvartalet 2021.

– Efter ett mycket starkt första kvartal med hög bolånetillväxt och stora affärsvolymer, som också utmanade våra resurser och vår kapacitet, drog vi under andra kvartalet ned på våra tillväxtambitioner till förmån för att fokusera på centrala delar i utveckling och implementering av vårt nya bankbassystem. Under andra kvartalet tilltog också konkurrensen på bolånemarknaden, säger SBAB:s vd Klas Danielsson i en skriftlig kommentar till rapporten.

Under första kvartalet uppgick SBAB:s marknadsandel av nyutlåningen för bolån till 14,1 procent jämfört med en total marknadsandel om 8,5 procent per mars månad. 

Annons

– Vi bedömer att konkurrensen på bolånemarknaden kommer att öka ytterligare mot bakgrund av att fler aktörer börjar erbjuda bolån. De fyra storbankerna har under många år trendmässigt tappat marknadsandelar på bolånemarknaden till SBAB, till mindre aktörer och till nya aktörer – men nu har vi noterat en höjd ambitionsnivå och tilltagande priskonkurrens från deras sida.

SBAB:s totala utlåning ökade med 1,9 procent till 441,7 miljarder kronor (433,5). Räntenettot minskade med 1,0 procent till 1 031 miljoner kronor  (1 041). Kreditförluster (netto) uppgick till -4 miljoner kronor (+9). Avkastning på eget kapital uppgick till 11,3 procent (12,7), K/I-talet uppgick till 35,5 procent (31,0) och K/U-talet uppgick till 0,33 procent (0,30).

– Sammantaget verkar vi på en mycket gynnsam marknad för bostadsfinansiering. I kombination med vårt attraktiva kunderbjudande, starka varumärke och nöjda kunder har detta resulterat i en fortsatt god verksamhetsutveckling under det andra kvartalet. En gynnsam finansieringsmarknad för bostadsobligationer bidrar till stabila marginaler och en god resultatutveckling. Första halvåret 2021 är vårt starkaste halvårsresultat någonsin, säger Klas Danielsson. […] Vi är ett tillväxtföretag och har som mål att växa och ta marknadsandelar inom alla våra kundsegment inom bostadsfinansiering.

Annons

“Vi är ett tillväxtföretag och har som mål att växa och ta marknadsandelar inom alla våra kundsegment inom bostadsfinansiering.”

Annons