SBAB skickar 963 miljoner till staten

Taggar i artikeln

SBAB
Publicerad
Uppdaterad

Statliga bolånejätten SBAB minskade intäkterna och vinsten i det fjärde kvartalet. De totala intäkterna uppgick till 1 253 miljoner kronor (1 254). Räntenettot uppgick till 1 332 miljoner kronor (1 328).

Finwire

”Trots en utmanande omvärld lägger vi återigen ett framgångsriktigt år bakom oss. Vi fortsätter attrahera nya kunder och växa våra affärsvolymer, inte minst inom inlåning, och vi har fortsatt högst kundnöjdhet i branschen”, säger vd Mikael Inglander.

Provisionsnettot blev minus 10 miljoner kronor (-7).

Kreditförlusterna uppgick till 31 miljoner kronor. Motsvarande period föregående år var kreditförlusterna 19 miljoner kronor.

Annons

Rörelseresultatet blev 635 miljoner kronor (686). Nettoresultatet blev 488 miljoner kronor (539).

K/I-talet var 35,8 procent (34,8).

Den totala utlåningen minskade under kvartalet med 0,1 procent mätt som kvartalstakt till 517,4 miljarder kronor. Den totala inlåningen ökade med 7,7 procent till 215,2 miljarder.

Annons

SBAB föreslår en utdelning om 963 miljoner kronor till ägaren staten.

Mikael Inglander tar även upp makroläget.

”Det rådande ränteläget förväntas hålla tillbaka efterfrågan på bostäder under 2024.”

Annons

Han fortsätter.

”Även om det fortfarande råder en viss osäkerhet kring den framtida konjunkturutvecklingen förefaller motståndskraften och anpassningsförmågan hos den stora majoriteten av hushållen och företagen vara god.”

Annons