Finans Nyhet

Savelend antar nya finansiella mål

Taggar i artikeln

Ludwig Pettersson Savelend
Savelend, Ludwig PetterssonSavelend, Ludwig Pettersson
Publicerad

Fintechbolaget Savelend har antagit nya finansiella mål fram till 2025, uppdaterat tillväxtstrategin och beslutat om en ny utdelningspolicy.

Finwire

De finansiella målen är att genomsnittliga organiska tillväxten ska vara minst 25 procent per år och att nettoomsättningen ska vara minst 300 miljoner kronor 2025, inräknat för förvärv, med en justerad ebitda-marginal på 25 procent.  Det framgår av ett pressmeddelande. 

Vad gäller tillväxtstrategin ska bolaget 1) etablera samarbeten med partners för att öka diversifiering och investeringsgrad för investerare på investeringsplattformen 2) investera i sälj- och leveranskapacitet för att anskaffa och hantera fortsatt volymtillväxt 3) expandera utanför sina hemmamarknader och etablera sig i nya länder i Europa 4) identifiera och genomföra strategiska förvärv som kan integreras i befintlig teknik och som kompletterar den organiska tillväxten och 5) finansiera den organiska tillväxten med egengenererade medel. Förvärv ska finansieras med egengenerade medel, lån eller riktade emissioner. 

Utdelningspolicyn är att ge 30-50 procent av nettovinsten till aktieägarna från 2023. 

Annons

– Under de senaste åren har vi tagit stora kliv i vårt bolagsbygge och vi börjar se tydliga skalfördelar. Den uppdaterade tillväxtstrategin möjliggör för oss att öka takten än mer kommande år och de finansiella målen visar tydligt vart vi är på väg. Jag är komfortabel med såväl de uppdaterade målen som utdelningspolicyn då jag vet att vi har lagt en bra grund att bygga vidare på och att vi kommer att nå ytterligare skalfördelar med större volymer, kommenterar vd Ludwig Petterson.

Annons