Finans Nyhet

SAS ökar omsättning och förlust

Taggar i artikeln

SAS
Publicerad
Uppdaterad

Flygbolaget SAS redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period förra året. Nettoförlusten ökade även den.

Finwire

Omsättningen steg 12,8 procent till 12 019 miljoner kronor (10 651).

Resultat före skatt och jämförelsestörande poster var minus 2 113 miljoner kronor (-1 626).

Resultatet före skatt var minus 2 110 miljoner kronor (-1 701). Resultatet efter skatt blev minus 1 928 miljoner kronor (-1 238).

Annons

Resultat per aktie hamnade på minus 0,27 kronor (-0,17).

”Som en följd av företagsrekonstruktionen förväntas SAS befintliga aktieägare inte ha något värde kvar och aktien förväntas avnoteras. SAS har mot den bakgrunden beslutat att inte längre ge några framåtblickande prognoser avseende bolagets finansiella utveckling för tiden efter det förväntade slutförandet av rekonstruktionsprocessen under 2024.”

Det totala antalet passagerare ökade med 17,9 procent, RPK ökade med 17,2 procent och kapaciteten ökade med 16,2 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Kabinfaktorn för kvartalet var 77,8 procent, 0,7 procentenheter högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Annons

Fokus kvarstår på kostnadsbesparingar i hela verksamheten. Många av kostnadseffektiviseringarna i SAS Forward-planen trappas upp över tid, och några har implementerats men får inte tas upp i finansiella resultatet förrän efter slutförandet av chapter 11-processen, däribland kostnadsbesparingarna från rekonstruktionen av flygplansflottan.

”Vi har för närvarande som målsättning att få chapter 11-planen godkänd av den
amerikanska domstolen i början av 2024, för att därefter erhålla regulatoriska
godkännanden och genomföra en svensk företagsrekonstruktion på SAS AB-nivå (där
ansökan sannolikt lämnas in av SAS AB under 2024)”, skriver vd Anko van der Werff.

Han fortsätter:

Annons

”Som ett resultat av denna process förväntas samtliga av SAS AB:s stamaktier och noterade kommersiella hybridobligationer bli inlösta, indragna och avnoterade (vilket för närvarande
förväntas ske under andra kvartalet 2024). Därmed förväntas det inte finnas något värde kvar för befintliga aktieägare i SAS AB och ersättningen till innehavarna av kommersiella hybridobligationer förväntas bli förhållandevis liten.”

SAS förväntar sig inte att verksamheten kommer att påverkas av de här juridiska förfarandena och att bolaget kunna tillhandahålla sina tjänster för kunderna som vanligt.

Annons