Finans

Sämre resultat för Ratos – aktien sjunker som en sten

UPPDATERAD Projektnedskrivningar i portföljbolaget Hent påverkar Ratos portfölj med -133 miljoner kronor. Aktien är ned över 14 procent.

Uppdaterad 2019-08-16
Publicerad 2019-08-16

Ratos presenterar kvartalsrapport i dag där det framgår att Ebita-resultatet minskade från 802 miljoner kronor till 670 miljoner kronor. 

Det sämre resultatet förklaras främst av portföljbolaget Hent som redovisade ett resultattapp på -169 miljoner kronor varav -133 miljoner kronor kom från projektnedskrivningar.

Under det andra kvartalet ökade dock bolagsportföljens omsättning med 9 procent till cirka 7 miljarder kronor. Valutaeffekterna påverkade omsättningen positivt med 2 procent.

För rullande 12 månader uppgick vinsten i bolagsportföljen till 768 miljoner kronor, vilket kan jämföras med helåret 2018 då vinsten uppgick till 846 miljoner kronor.

Nettoomsättningen för rullande 12 månader för Ratos tre affärsområden (Construction & Services, Consumer & Technology och Industry), justerat för ägarandel, uppgick till 22 799 miljoner kronor, en ökning med 11 procent. EBITA minskade med -23 procent till 765 miljoner kronor för rullande 12 månader, justerat för ägarandel. 

”Bolagsportföljen fortsätter att stabiliseras samtidigt som vår finansiella ställning stärkts under ett kvartal som påverkades av projektförluster i HENT. Utgångsläget för vårt fortsätta arbete med att vända lönsamhetstrenden är gott”, skriver Ratos vd Jonas Wiström.

Under perioden har tilläggsförvärv i Airteam genomförts. I övrigt har inga förvärv eller avyttringar genomförts, framgår det av rapporten.

Den svaga rapporten får som följd att aktien störsdyker på Stockholmsbörsen. Ned 14,31 procent vid lunchtid.

Platsannonser