Finans

Sampo höjer utdelningen

Den finska finans- och försäkringskoncernen Sampo, som är största ägare i Nordea, levererar ett starkt resultat för 2017 och höjer utdelningen. Men under det fjärde kvartalet sjönk resultatet.

Publicerad 2018-02-07

Resultatet före skatt för koncernen uppgick till 2,5 miljarder euro, vilket kan jämföras med 1,9 miljarder euro under 2016, en ökning med 33 procent.

För det fjärde kvartalet 2017 sjönk dock resultatet med 17 procent. Resultatet före skatt blev 436 miljoner euro, jämfört med 528 miljoner euro för samma period 2016.

I årsresultatet ingår en redovisningsteknisk engångseffekt på resultatet på 706 miljoner euro från verksamheten i Topdanmark. Utan den omläggningen hade resultatet före skatt från Topdanmark uppgått till 142 miljoner euro, istället för som nu 848 miljoner euro.

Styrelsen föreslår en utdelning på 2,60 euro per aktie, vilket kan jämföras med en utdelning på 2,30 euro per aktie under fjolåret.

Sampo räknar också med att rapportera goda operativa resultat för 2018.

“Marknadsvärderingsresultat, särskilt inom livförsäkringsområdet, är dock mycket beroende av utvecklingen på kapitalmarknaderna. De fortsatta låga räntenivåerna skapar även en utmanande miljö för återinvesteringar inom ränteinstrument”, skriver bolaget i bokslutsrapporten.

Styrelseordförande i Sampo är en av bolagets största ägare, Björn Wahlroos, som också är ordförande i Nordea.

Platsannonser