Börs

Så stor blir EQT:s första utdelning till aktieägarna

Styrelsen för EQT har kommit fram till hur utdelningen för år 2019 ska se ut.

Uppdaterad 2019-09-13
Publicerad 2019-09-13

EQT har nu offentliggjort prospektet inför en stundande börsnotering. Av prospektet framgår både priset på aktien vid börsnoteringen och även den förväntade kommande utdelningen.

Priset för börsnoteringen väntas fastställas i prisintervallet 62–68 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde på mellan cirka 59 till 65 miljarder kronor.

EQT bekräftade i början av september att man siktar på en börsnotering i Stockholm. Mediauppgifter har tidigare indikerat en värdering mellan 40 till 50 miljarder kronor och enligt någon uppgift ända upp till 70 miljarder kronor. 

Erbjudandet omfattar knappt 191 miljoner aktier, varav knappt 87 miljoner är nyemitterade. 

Beräknad första handelsdag på Nasdaq Stockholm är den 24 september.

Av prospektet framgår det att EQT.s styrelse förväntar sig att föreslå en utdelning på cirka 200 miljoner euro, motsvarande cirka 2,1 miljarder kronor, avseende räkenskapsåret 2019. Förväntningen är att utdelningen kommer att betalas ut halvårsvis i två lika stora delar i det andra respektive fjärde kvartalet. 

EQT lämnar brasklappen att ”det finns dock en risk att EQT AB-koncernen inte lyckas generera en sådan stabilt ökande årlig utdelning eller att utdelningen, med avseende på räkenskapsåret 2019, kommer att vara lägre än förväntningarna, eller att framtida utdelningar kommer att vara lägre än den utdelning som betalats med avseende på räkenskapsåret 2019”. 

Det innebär enligt EQT en betydande risk för investerare och det kan påverka EQT-koncernens möjligheter att attrahera investerare vars investeringsbeslut är särskilt beroende av möjligheten att erhålla regelbunden utdelning. 

För räkenskapsåret 2018 lämnade bolaget en utdelning om 51,1 miljoner euro, motsvarande cirka 540 miljoner kronor, jämfört med en återbetalning av lån om 70,9 miljoner euro, motsvarande 755 miljoner kronor under 2017. 

Av prospektet fram går det att ett antal ägare har gjort så kallade gjort lock-up-åtaganden att inte överföra eller förfoga över sina respektive innehav i bolaget. Här återfinns samtliga partners, som totalt äger cirka 74 procent av bolaget, Investor samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Undantagen till denna lock-up inkluderar bland annat möjligheten för partners att, efter det första året av lock-up-perioden, pantsätta sina aktier till en bank. Partners lock-up-åtaganden gentemot EQT upphör såvitt gäller 25 procent av aktierna föremål för lock-up efter tre år och ytterligare 25 procent efter fyra år.

Platsannonser