Så skapar cirkulär elektronik både bättre affärer och klimat

Taggar i artikeln

Cirkulär ekonomi PwC
”Vår kartläggning av den globala elektronikbranschen visar att cirkulära strategier i genomsnitt ger 12 procent lägre kostnader och 10 procent koldioxidreducering”, säger Natalia Lopez, rådgivare och expert inom cirkulära affärsmodeller på PwC Sverige.   
Publicerad
Uppdaterad

I en ny rapport har PwC undersökt hur cirkulär elektronik kan påverka näringslivet och samhället. Resultaten visar tydligt att nya cirkulära modeller ger bättre kostnadseffektivitet och betydande minskningar av koldioxidutsläpp. För hela den globala elektronikbranschen handlar det om besparingar på hundratals miljarder dollar fram till 2035.

Realtid.se

– Vår kartläggning av den globala elektronikbranschen visar att cirkulära strategier i genomsnitt ger 12 procent lägre kostnader och 10 procent koldioxidreducering, säger Natalia Lopez, rådgivare och expert inom cirkulära affärsmodeller på PwC Sverige.

PwC:s analys visar på stora ekonomiska vinningar för de aktörer som vågar utmana affärsmodellerna. Utan omställning till cirkularitet väntas de operationella kostnaderna inom elektronikbranschen öka med minst cirka 15 procent fram till år 2035. Mest fördelaktig är en så kallad PaaS-modell (produkt-som- tjänst). I korta drag handlar det om att tillhandahålla en produkt som en löpande tjänst, istället för att sälja dem som fysiska varor.  En övergång till en sådan modell skulle innebära en sänkning av operationella kostnader för den globala elektronikbranschen med i genomsnitt 31 procent fram till 2035, vilket motsvarar hela 566 miljarder dollar. Dessutom reduceras koldioxidpåverkan från branschen med 15 procent.

Rapporten har tittat närmare på tre olika affärsmodeller för cirkulär ekonomi med fokus på de närmaste tolv åren. Förutom PaaS-modellen har även materialåterbruk och återtillverkning av elektronikdelar analyserats. Samtliga av dessa affärsmodeller ger bättre kostnadseffektivitet och betydande minskningar av koldioxidutsläpp i förhållande till traditionella modeller.

Annons

 

Annons