IT & tech Krönika

Så kommer AI förändra inom juridik och finans

Taggar i artikeln

Gästkrönika
Nicholas Fernholm.
Publicerad
Uppdaterad

Artificiell intelligens (AI) har redan påverkat flera branscher, och juridik och finans är inget undantag. För att förbereda oss för den kommande förändringen så kan vi dra lärdomar från hur tidigare branscher förändrats och håller på att förändras. Det skriver författaren och föreläsaren Nicholas Fernholm.

AI har potential att göra juridiska och finansiella tjänster mer effektiva och snabba genom att automatisera många av de tidskrävande och repetitiva uppgifter som yrkesverksamma utför. Precis som musikstreaming har gjort det enklare att hitta, skapa och lyssna på musik, kan AI hjälpa jurister att snabbt och enkelt söka igenom stora mängder juridiska dokument och fall. Finansiella analytiker kan dra nytta av AI för att snabbare analysera marknadsdata och göra mer exakta prognoser.
AI kan också göra juridik och finans mer demokratiskt. Likt hur AI-genererade böcker, som Trisse Traktor, ger nya författare möjlighet att nå en större publik, till en hundradel av kostnaden så kan juridiska och finansiella tjänster erbjudas för en bredare kundbas och till en lägre kostnad. Småföretagare och privatpersoner kan dra nytta av automatiserade juridiska och finansiella tjänster, vilket ökar deras tillgång till rättshjälp och ekonomiska resurser.

Trots dessa fördelar är det viktigt att inte underskatta de utmaningar som AI innebär för juridik- och finansbranscherna. Ett av de främsta orosmomenten är hur AI kan påverka arbetsmarknaden, med risk för att vissa yrkesroller försvinner eller förändras i takt med att AI tar över uppgifter som tidigare utförts av människor. Det är avgörande att yrkesverksamma inom juridik och finans förbereder sig för dessa förändringar genom att förvärva nya färdigheter och anpassa sig till nya arbetsmetoder. Det viktigaste att fokusera på i detta läge är inte säkerhet, risker och faror, utan snarare möjligheter. Det är dags att få personalen att testa verktygen och uppmuntra nya idéer. För att bemöta framtiden kräver att vi ändrar vårt mindset, från riskfokus till möjlighetsfokus.

När man väl säkerställt att man testar verktygen, vågar utmana gamla sätt att arbeta och tar klivet framåt, då kan man börja tänka på riskerna och åtgärda dem. Två sådana utmaningar är etiska och säkerhetsrelaterade frågor som behöver bejakas. Att skydda kunddata och säkerställa att AI inte förstärker diskriminerande eller snedvridna mönster är två viktiga delar. Det är viktigt att branscherna arbetar tillsammans med teknikutvecklare, regeringar och tillsynsmyndigheter för att utforma regelverk och standarder som garanterar en ansvarsfull och säker användning av AI. Ansvaret tillhör vardera bransch att ha både interna och externa dialoger kring det ni vill värna för, samt värdet som vissa funktioner kan skapa.

Annons

AI har redan och kommer fortsätta att revolutionera juridik- och finansbranscherna. Produkterna och tjänsterna kommer bli effektivare, snabbare och mer demokratiska. Tidigare paradigmskiften som dödade Nokia, Kodak, Blockbuster, Polaroid, Netscape osv. ger oss en glimt av lösningen- De som vågar testa nya verktygen, vågar ta klivet in i det okända och vågar fokusera på möjligheterna i stället för riskerna är dem som kommer lyckas i denna nya era.

AI-genererade böcker är ett exempel som nu håller på att helt transformera litteraturbranschen, där Sveriges första helt AI-skrivna bok- Trisse Traktor, nu har publicerats.

Nicholas Fernholm

Annons

Om skribenten: Nicholas Fernholm är en prisbelönt föreläsare och författare inom området förändringshantering, digitalisering och framtiden. Han har föreläst för och inspirerat hundratals organisationer och företag att förstå och förbereda sig för en alltmer komplex och föränderlig framtid.

Han var tidigare robotchef på Nya Karolinska sjukhuset, logistikchef under uppbyggnationen av Älvsjö Epidemisjukhus samt projektledare i omställningen som sjukvården genomförde under pandemin. Hans föreläsningar baserar sig på praktisk erfarenhet som kopplas till senaste teorierna om förändringshantering och komplexitet.

Annons