Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad – flaggar för sänkning till sommaren

Taggar i artikeln

Riksbanken Styrräntan
Publicerad
Uppdaterad

Direktionen har beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 4 procent. En åtstramande penningpolitik bedöms fortfarande vara nödvändig för att inflationen ska stabiliseras nära målet. Samtidigt bedömer direktionen nu att det är mindre risk för att inflationen biter sig fast på för höga nivåer. Styrräntan kan därför troligen sänkas tidigare än vad som indikerades i prognosen i november.

Realtid.se

I november och december fortsatte inflationen att sjunka, och mätt med KPIF exklusive energi var den lägre än förväntat. Indikatorer tyder på att inflationstrycket fortsätter att dämpas framöver, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Efter en längre period då inflationen blev betydligt högre än väntat har inflationen den senaste tiden i stället sjunkit i linje med Riksbankens prognoser. Det skapar en större trygghet i inflationsbedömningen. Aktiviteten i svensk ekonomi har dämpats och inflationen har sjunkit påtagligt. Därtill ligger inflationsförväntningarna nära målet och lönerna ökar i måttlig takt. Styrräntan kan därför troligen sänkas tidigare än vad som indikerades i prognosen i november, skriver banken.

”Om utsikterna för inflationen fortsätter att vara gynnsamma är det inte uteslutet att styr­räntan kan sänkas under första halvåret i år.”

Annons

Det finns alltså förutsättningar för en låg och stabil inflation. Men direktionen betonar också att det finns risker som kan göra att inflationen stiger igen, exempelvis nya utbudsstörningar till följd av den geopolitiska oron, att företagens prissättningsbeteende ännu inte normaliserats eller att kronan åter försvagas kraftigt. Riksbanken tycker därför att penningpolitiken behöver därför anpassas med försiktighet för att säkerställa att inflationen varaktigt stabiliseras kring målet. Ny information och hur den bedöms påverka konjunktur- och inflationsutsikterna är avgörande för hur penningpolitiken kommer att utformas.

Som ett led i normaliseringen av Riksbankens balansräkning har direktionen även beslutat att utöka försäljningarna av nominella statsobligationer från 4,2 till 5,7 miljarder kronor per månad från och med februari i år. Totalt ökar därmed försäljningstakten från 5 till 6,5 miljarder kronor per månad.

I samband med beskedet publiceras en kortare Penningpolitisk uppdatering som innehåller direktionens bedömning av hur ny information påverkar de ekonomiska utsikterna och penningpolitiken. I uppdateringen finns inga nya prognoser. Nästa penningpolitiska rapport med prognoser publiceras den 27 mars.

Annons

Beslutet om styrräntan tillämpas från den 7 februari.

Annons