Riksbanken har annan syn än Riksrevisionen kring värdepappersköp 

Taggar i artikeln

Riksbanken Riksrevisionen
Publicerad
Uppdaterad

Riksbanken har kommenterat Riksrevisionens granskning av de värdepappersköp som gjordes mellan 2015-2021.

Finwire

Enligt Riksbanken delar man uppfattning med Riksrevisionen om att värdepappersköpens förväntade kostnader, risker och sidoeffekter kunde ha beskrivits tydligare. Och man anser liksom Riksrevisionen att värdepappersköp även framöver kan vara ett viktigt verktyg när det uppstår störningar på finansiella marknader.

Däremot har Riksbanken en annan syn än Riksrevisionen gällande köp av värdepapper för att påverka inflationen.

“I normala situationer kommer styrränteförändringar att vara det huvudsakliga verktyget för penningpolitiken. Det kan dock även i framtiden uppstå situationer där köp av värdepapper kan vara ett lämpligt sätt att påverka inflationen”, skriver Riksbanken.

Annons

Samtidigt betonar Riksbanken att effekterna av värdepappersköp är mer osäkra än de av vanlig räntepolitik på grund av begränsade erfarenheter.

“Fortsatt analys av detta penningpolitiska verktyg behövs”, skriver Riksbanken.

Annons