Finans Nyhet

Revisionsbyråerna växer snabbt inom juridik

"Det är en tydlig trend att de stora revisionsjättarna satsar på affärsjuridiska tjänster och bygger upp globala nätverk för att kunna hantera komplexa uppdrag", säger Paula Hogéus, ansvarig för EY:s legala avdelning i Norden.
Publicerad
Uppdaterad

Den juridiska marknaden är under stor förändring och efterfrågan på alternativa rådgivare ökar snabbt. En tydlig trend är att revisionsbyråerna ökar. EY har exempelvis 100 affärsjurister i Norden.

Miriam Istner-Byman

Juristbranschen är en bransch i snabb förändring; nischbyråerna blir fler och byråer konsolideras, klienterna  har blivit rörligare och köparna av juridiska tjänster mer professionella. Ny teknik förenklar såväl som standardiserar juridiska tjänster, vilket har öppnat marknaden för helt nya aktörer, däribland snabbfotade startup-företag som erbjuder enklare juristtjänster.

– På en sådan marknad har de stora revisionsbyråerna en given plats med sina väl fungerande processer, globala närvaro och kompetensbredd, säger Mattias Bergman, chef för Legal Services på Deloitte.

Just revisionsbyråerna märks alltmer på den legala marknaden och de har successivt byggt upp sina legala avdelningar.

Annons

– I dag konkurrerar vi inte bara med advokatbyråer utan även med aktörer som revisionsbolag, säger Fredrik Råsberg, Managing Partner på Wistrand Advokatbyrå.

Det är en uppfattning som delas av många i branschen.

– Det är bara att konstatera att revisionsfirmornas legala avdelningar växer. Kort efter millennieskiftet lade de ner sin förra satsning på att bygga upp legala avdelningar men de senaste åren har revisionsbyråerna på nytt börjat erbjuda legal rådgivning. Hur framgångsrikt och långsiktigt det blir den här gången återstår att se, säger Gabriel Albemark, Sverigechef på advoaktbyrån Eversheds Sutherland.

Annons

Inom vilka områden upplever du att revisionsbyråerna konkurrerar med advokatbyråerna?

– Det är min uppfattning att det främst är inom  gränsöverskridande M&A-relaterade tjänster och viss juridik inför exempelvis börsnoteringar. Precis som för internationella advokatbyråer ligger en hel del i det mervärde de kan erbjuda att de har stor internationell täckning och därmed typiskt borde kunna hantera gränsöverskridande uppdrag bättre än rent nationella aktörer.

Anders Fast, Sverigechef på Baker McKenzie advokatbyrå, delar Gabriel Albemarks uppfattning:

Annons

– Transaktionssidan av revisionsbyråerna är givetvis konkurrenter. Revisionsbyråerna har investerat mycket under de senaste åren för att bygga en position inom detta område.

Möjligheten att bedriva legal rådgivning inom ramen för revisionsfirman regleras i revisorslagen som uppställer kravet att verksamheten ska ha ett “naturligt samband” med revisionsverksamheten. Verksamheten ska alltså vara av sådan karaktär att det är naturligt att en revisor i allmänhet sysslar med den.

EY Law bildades 2016 och idag arbetar 100 affärsjurister inom EY Law i Norden och 25 affärsjurister inom EY Law Sweden.

– Vi ser en tydlig trend att Big 4 [de fyra bjässarna EY, Deloitte, KPMG och PWC, red:s anmärkn] satsar på affärsjuridiska tjänster och bygger upp globala nätverk för att kunna hantera komplexa uppdrag, säger Paula Hogéus, ansvarig för den legala avdelningen i Norden.

Hon upplever en fortsatt stor efterfrågan av affärsjuridisk rådgivning som en integrerad del av större globala uppdrag inom bland annat  digital transformation, organisationsförändring och transaktioner (både M&A och fastigheter).

På EY Law arbetar man nu vidare med sitt nya erbjudande inom Legal Managed Services efter att i höstas ha förvärvat brittiska Riverview Law – numera EY Riverview Law, vilket är en digital plattform som kan hantera en stor volym av en viss typ av avtal.

Även revisionsjätten Deloitte satsar. Deloitte Legal sysselsätter 12 affärsjurister, men planerna är att växa.

Mattias Bergman, chef för Legal Services på Deloitte.

– Vår bedömning är att vi inom några år måste vara cirka 25-30 personer för att kunna hålla jämna steg med den ökande efterfrågan, säger Mattias Bergman, chef för Legal Services på Deloitte.

På det globala planet sysselsätter Deloitte Legal idag 2 500 jurister och finns representerat i över 80 länder. Byråns globala närvaro, kompetensbredd och väl fungerande processer är en stor styrka, anser Mattias Bergman.

– Vi har noterat att allt fler kunder förväntar sig att dess rådgivare ska ta hand om ett helt projekt från ”ax till limpa”. Detta har medfört att vi ofta arbetar tillsammans med våra kolleger på andra affärsområden för att leverera integrerade helhetslösningar till våra kunder inom områden som sträcker sig över alltifrån GDPR och internationella omstruktureringar till regulatorisk efterlevnad och M&A-processer.

Mattias Bergman anser att det finns  en viktig skillnad i den traditionella advokatbyråns tjänsteutbud och det tjänsteutbud som Deloitte Legal tillhandahåller.

– Deloitte Legal har sedan en tid, utöver den mer traditionella juridiken, varit verksam inom området som kan kallas ”new law”, vilket bland annat inkluderar Legal Management Consulting (”LMC”). LMC har utvecklats av jurister för jurister i samarbete med experter från andra affärsområden inom Deloitte, såsom Consulting, Risk Advisory och Tax. Tjänsten syftar till att förbereda kunders juristavdelningar på att möta framtidens utmaningar inom legal tech, att uppnå kostnadseffektivitet och att tillförsäkra en välfungerande organisation. I Sverige samarbetar vi med våra nordiska kolleger inom detta område.

Trots växande konkurrens upplever inte Gabriel Albemark, Sverigechef på advoaktbyrån Eversheds Sutherland, att advokatbyråernas ställning är hotad.

– Advokaterna har ett starkt varumärke i sin titel och kan erbjuda en specialiserad rådgivning så jag är övertygad om att advokatbranschen kommer kunna hålla ställningarna rätt bra. Kärnverksamheten i en revisionsbyrå är som namnet antyder revision, vilket sannolikt flertalet köpare av juridiska tjänster inser.

Annons