Finans Nyhet

Resurs resultat: 369 Mkr

Taggar i artikeln

Resurs
Publicerad

Nischbanken Resurs redovisar ett rörelseresultat om 369 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020. Det är minskning med 9 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Camilla Jonsson

De totala intäkterna uppgick till 932 miljoner kronor. Utlåningen till allmänheten växte 2 procent jämfört med ett år tidigare. Vid utgången av det andra kvartalet uppgick låneboken till 30,8 miljarder kronor.

Kärnprimärkapitalrelationen var 14,3 procent vid utgången av kvartalet.  Ett av bolagets finansiella mål är att hålla relationen över 12,5 procent.

Kreditförlusterna uppgick till 201 miljoner kronor.

Annons

–Perioden av samhällsnedstängning runt om i Norden och en snabbt fallande ekonomi påverkade självklart Resurs verksamhet. Samtidigt visade vår affärsmodell, med retail finance som stabil kärna, återigen sin unika flexibilitet och anpassningsförmåga ge nom att balansera och kompensera för skiftande förutsättningar på de nordiska marknaderna och i olika branscher. Den gjorde oss snabbfotade när det gällde att bromsa och gasa i takt med den successiva återhämtningen och bidrog starkt till en stabil första period, skriver vd Nils Carlsson i rapporten.

– Vår lånebok ökade med 2 procent jämfört med motsvarande period 2019 och uppgick till 30 853 miljoner kronor, i lokal valuta var ökningen 6 procent. Rörelseresultat före kreditförluster ökade med 4 procent till 1 083 miljoner kronor. Kreditförlusterna uppgick till 3,0 procent som en teknisk effekt av den historiskt höga lånebokstillväxten. De extra kreditreserveringar som gjordes under andra halvåret 2019 om 35 miljoner kronor respektive under första perioden 2020 om 75 miljoner kronor baserades på vår konservativa kreditmodell. För att minska riskerna i nyutlåning gjordes löpande åtgärder såsom justeringar av kreditbedömningen, vilket påverkade lånebokstillväxten negativt.

Annons