Resurs Banks vd Kenneth Nilsson.
Bank

Resurs Bank vill fusionera YA Bank

Resurs Bank överväger att integrera norska dotterbolaget YA Bank i Resurskoncernen. Bredare produkterbjudande och lägre kapitalkrav är några fördelar, enligt nischbanken.

Uppdaterad 2018-02-28
Publicerad 2018-02-28

Det framgår av ett pressmeddelande.

Sammanslagningen väntas, om den blir av, att vara klar under 2018. YA Bank kommer i så fall att ingå i Resurs norska filial. Syftet är att skapa ett mer sammanhållet och bredare produkterbjudande inom Resurs-koncernen.

Men det skulle också medföra att Resurs kapitalkrav sänks med 0,6 procenteneheter till följd av lägre buffertktav, motsvarande 160 miljoner kronor.

"Samtidigt stärks kapitalrelationstalen med 0,3 procentenheter på grund av att valutariskexponeringen reduceras, motsvarande 70 MSEK", skriver nischbanken.

Resurs Bank gav nyligen även Swedbank i uppdrag att utreda förutsättningarna för att emittera 2,5-åriga icke säkerställda obligationer på 5 miljarder kronor. Emissionsvolymen väntas uppgå till minst 500 miljoner kronor. Och transaktionen ska vara klar inom kort, enligt banken.

Resurs Bank redovisade 6 februari det bästa halvårsresultatet efter skatt i sin 40-åriga historia. Banken nådde 549 miljoner kronor, en ökning med 8 procent exklusive engångskostnader. Detta innebär att de under 2017 levererade ett resultat efter skatt på över 1 miljard kronor.

– Sammantaget står vi mycket starka inför framtiden, vi är väl organiserade och strukturerade för att fortsätta expandera vår verksamhet, kommenterar Kenneth Nilsson, vd Resurs Bank, bokslutet.

Platsannonser