Annons

Annons

Rekordmånga förvärv under Q3

Under tredje kvartalet 2017 genomfördes 40 förvärv bland Sveriges största bolag, vilket är det högsta antalet under det tredje kvartalet sedan 2006. Det visar en ny undersökning från EY. "Vi förutspår ett mycket starkt år för företagstransaktioner gjorda av Sveriges största bolag" säger Pär-Ola Hansson, ansvarig för EY Transaction Advisory Services i Europa.

EY:s rapport Corporate Transaction Trends kartlägger varje kvartal förvärv och avyttringar bland de största företagen i Sverige. Resultatet av studien visar på en mycket stark transaktionsmarknad även under det tredje kvartalet 2017 och tillsammans med resultatet från EY:s 17:e upplaga av Capital Confidence Barometer visar på en utbredd förvärvsstrategi för svenska samt internationella bolag.

Under kvartalet genomfördes 47 transaktioner. Det ligger i linje med antalet transaktioner under Q3 2016, vilket är det starkaste tredje kvartalet sedan 2011. Sverige har haft ett mycket starkt kvartal för förvärv, vilka uppgick till 40 stycken. Antalet förvärv under kvartalet är det högsta sedan 2006, dvs. före finanskrisen. Det genomfördes även sju avyttringar, vilket låg strax under medelantalet för de tre senaste årens tredje kvartal.

Sett till de senaste 12 månaderna ligger antalet genomförda transaktioner på 179, vilket har varit fallet under de senaste tre kvartalen. Det visar på en underliggande styrka och stabilitet i transaktionsmarknaden.

Annons

Annons

Enligt EY:s senaste rapport av Global Capital Confidence Barometer beskriver 56 procent av de tillfrågade exekutiva befattningshavarna att de avser bedriva förvärvsinriktade processer inom de kommande 12 månaderna. Undersökningen visar tydligt på en förvärvsfokuserad strategi då 56 procent ligger klart över medelvärdet på 44 procent under de senaste fem årens undersökningar.

– Vi förutspår ett mycket starkt år för företagstransaktioner gjorda av Sveriges största bolag. Det baserar vi på att det sammanlagda antalet transaktioner efter att tre fjärdedelar av 2017 har summerats. Men även med tanke på att ett antal redan nu avslutade, eller aviserade men ännu inte stängda, transaktioner under det fjärde kvartalet har skett. Vår 17:e upplaga av Global Capital Confidence Barometer stödjer detta ytterligare, då vi även ser en tydlig förvärvsstrategi bland bolag på internationell nivå. Vi håller således fast vid vår prognos om 180 genomförda transaktioner under 2017, säger Pär-Ola Hansson, ansvarig för EY Transaction Advisory Services i Europa, i ett pressmeddelande.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons