Rekordår för Borgo – men missar mål om räntenetto

Taggar i artikeln

Borgo
Gustav Berggren.
Publicerad
Uppdaterad

Under 2023 har Borgo vuxit från en bolånevolym om cirka 14 miljarder kronor till över 30 miljarder kronor – en tillväxt på över 100 procent.

Realtid.se

–Denna procentuella tillväxt har vi varit ensamma om på marknaden, där flera bolåneutmanare snarare minskat, eller i många fall helt försvunnit under året, säger Gustav Berggren, Borgos vd, i en skriftlig kommentar.

Borgos bolån förmedlas via ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners, Sparbanken Syd och Ålandsbanken. Borgo är kreditgivare och fattar alltid kreditbeslut.

Borgo erbjuder även sparkonton till privatpersoner och företag. Sparkonton erbjuds dels via egen kanal, dels via förmedlare.

Annons

Under förra våren genomfördes två förvärv om 3,1 respektive 4,8 miljarder kronor från Sparbanken Syd.  I september genomfördes ytterligare ett förvärv från Ålandsbanken om 5,8 miljarder kronor.

Trots att Borgo passerade många viktiga milstolpar under 2023 nåddes inte målet avseende räntemarginal och räntenetto.

Gustav Berggren skriver också att tillväxten har skett under oerhört utmanande omvärldsförhållanden som ställt stora krav på organisationen avseende att förhålla sig till en omfattande förvärvsagenda, genomföra transaktioner i kapitalmarknaden och konkurrera om volymer på en minskande bolånemarknad med rekordlåga marginaler.

Annons

Borgo ägs av ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners, Sparbanken Syd och Ålandsbanken. Ytterligare delägare i Borgo är Persson Invest, Proventus, Real Alliance och Neptunia.

Resultat och finansiell ställning

Januari – december 2023 (jämfört med januari – december 2022)

Annons

Räntenettot uppgick till -77 mkr (-6).
Periodens resultat uppgick till -176 mkr (-112).
Kreditförluster netto uppgick till -2 mkr (-0).
Utlåning till allmänheten uppgick till 30 161 mkr (14 532).
Inlåning från allmänheten uppgick till 9 188 mkr (4 343).
Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 17,2 procent (18,8).

Annons