FinansNyhet

Reklam i traditionell media leder oftare till köp

Publicerad

Digital marknadsföring är mindre effektiv än marknadsföring i traditionella medier när det gäller att få konsumenter att minnas en konsumtionsvara, vilket även påverkar deras benägenhet att köpa produkten. Det visar Bain & Companys undersökning.

Digitala medier anses som bra kanaler för att snabbt nå ut till specifika kundgrupper med anpassade budskap på ett kostnadseffektivt sätt. Dock är minnesgraden lägre avseende reklam i digitala medier jämfört med i traditionella.

Medan så många som 60 procent minns en tv-reklam är andelen som kommer ihåg reklam i digitala medier endast hälften, det vill säga 30 procent. Genom att konsekvent upprepa reklamen i framförallt traditionell media ökar andelen konsumenter som minns budskapet.

Undersökningen visar vidare att köpintentionen ökar med 80 procent vid exponering i olika typer av medier, både digitala och traditionella medier.

Annons

Vilka kanaler man väljer för marknadsföringen av en produkt beror på storleken av varumärket. Stora och välkändavarumärken med "mass appeal" gynnas av "reach and repeat". Eftersom konsumenter har ett begränsat minne krävs konsekvens, uthållighet och upprepning.

Varumärken som är mindre kända kan gynnas av att marknadsföringen intitialt görs i digitala medier, för att sedan även göras i traditionella medier.

Varumärken i nischkategorier behöver fokusera mer på att nå ut till konsumenterna och skapa engagemang. Den bästa effekten får man i digitala medier och genom en kombination av olika digitala kanaler såsom tweets från ett företagskonto och marknadsföring på företagets webbplats.

Annons

Mot bakgrund av att minnesgraden är lägre vid användningen av  digital media är en slutsats att nuvarande format och innehåll av online marknadsföring inte är designad för att vara skalbar. Traditionell media är därför fortfarande en överlägsen kanal för många varumärken.   Medievärlden förändras dock snabbt, vilket innebär att det nödvändigtvis inte behöver se ut så här i en snar framtid.

Genom att utveckla nya format och innehåll kan minnesgraden öka och därmed även spridningen av budskapet. Då ökar även digitala medier sin attraktivitet som marknadsföringskanaler.

Annons