Finans Nyhet

Regeringen moderniserar bokföringslagen

Taggar i artikeln

Ibrahim Baylan Revision
Publicerad

Regeringen har tillsatt en utredning med syfte att skapa regelförenklingar för mikroföretag modernisera bokföringslagen.

Regeringens utredare ”ska brett analysera och identifiera vilka regelverk som är mest betungande för mikroföretag och föreslå förenklingar av sådana regelverk. Utredaren ska också se över bokföringslagen i syfte att åstadkomma ett modernt, teknikneutralt och enkelt regelverk som är anpassat till dagens förhållanden”, enligt ett pressmeddelande.

Vidare skriver regeringen:

”Utredaren ska självständigt analysera och identifiera vilka regelverk som orsakar mest krångel och kostnader för småföretag samt föreslå förenklingar av sådana regelverk. Syftet är att stärka svensk konkurrenskraft och ge förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag”.

Annons

– Utredningen är ett viktigt steg för att identifiera vilka konkreta problem som är de största tillväxthindren för de små företagen, och vilka förenklingar regeringen kan genomföra som skulle hjälpa dem mest, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Ett viktigt uppdrag för utredaren blir att arbeta med specificerade frågeställningar som gäller bokföringslagen. Ett nytt regelverk behöver anpassas till ny teknik, viket ska ska kunna leda till kan leda till minskade kostnader och mindre administration för företagen.

– Ett viktigt uppdrag för utredningen blir att förenkla möjligheten för företag att använda molntjänster för bokföringen och att digitalisera hanteringen av kvitton och fakturor. Det kan spara stora pengar för företagen och bör vara möjligt att genomföra utan att myndigheternas tillsyn försvåras, säger Ibrahim Baylan.

Annons

Kristina Alsér, ordförande i Tillväxtverket och före detta landshövding i Kronobergs län, utses till särskild utredare.

Annons