Annons

Annons

Revision

Revisionsverksamheten utgör en allt mindre del av revisionsfirmorna. Här svarar fyra experter hur de tror att revisionsbranschen kommer att utvecklas. 

Endast tre ärenden avgjordes 2018 och i år har bara tre anmälningar inkommit hittills. Det kan jämföras med 2017 då 13 ärenden anmäldes till FAR:s disciplinnämnd. Det visar en sammanställning från nämnden.

“Vi vill bidra till ett välfungerande näringsliv där företag litar på varandra. Samhällsnyttan är något som utmärker revisionsbranschen”. Det säger Malin Nilsson, vd för revisionsbyrån BDO.

En ny standard för revision i mindre företag närmar sig. Det är mycket bra – men standarden riskerar att stoppas av tunga ekonomiska intressen, skriver revisionsnestorn Dan Brännström på Realtids debattsida idag.

Som ett led i att motverka penningtvätt har Jyske Bank beslutat att stoppa företagskunder som inte har någon revisor. Men Nordea och Danske Bank är kritiska till beslutet.

Revisorsinspektionen inför nya regler om auktorisation och fortbildning för revisorer. Bland annat ska timkravet för revisorer avskaffas. “Istället för ett kvantitativt krav kommer vi att göra en mer kvalitativ inriktad bedömning av sökandens kompetens”, säger David Gripenhjärta, jurist på Revisorsinspektionen.

När redovisning möter juridik kan värderingarna på skadestånd oväntat uppgå till miljarder kronor. FAR:s tidigare generalsekreterare Dan Brännström efterlyser nya regler och beloppsbegränsningar.

Beskedet att den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs väljer revisionsbyrån Mazars efter nästan ett århundrades samarbete med PWC har slagit ned som en bomb i revisionsvärlden. “Vi är stolta” säger Marianne Sandén-Ljungberg, vd för Mazars i Sverige, till Realtid. 

Efterfrågan på rådgivning ökar i revisionsbranschen. Var tredje byrå uppger i en ny undersökning att de säljer mer rådgivning nu än för två år sedan. Trots det svarar hälften att de inte aktivt förbereder sig för utvecklingen.

Sverige har idag två stycken medlemsorganisationer för ekonomikonsulter såsom revisorer och redovisningskonsulter. Samtidigt förändras branschen radikalt på grund av digitaliseringen. Nu har det blivit dags att skrota gamla motsätningar och slå samman de båda medlemsförbunden, skriver Mattias Segerbrand, kreativ ledare, Saldo Redovisning – vinnare av Årets Framtidsbyrå 2017.

Sidor