Finans Nyhet

Regeringen får beröm av Finanspolitiska rådet

Publicerad

Det är omöjligt att utvärdera regeringens finanspolitik i nuläget, konstaterar det oberoende  Finanspolitiska rådet. I sin senaste rapport ger dock rådet tummen upp för krisåtgärderna – för stunden.

Camilla Jonsson

Finanspolitiska rådet har som uppgift att årligen presentera en oberoende granskning av regeringens ekonomiska politik. I rapporten för 2020 konstaterar rådet att det är för tidigt att dra några direkta slutsatser kring svensk ekonomi på grund av coronavirusets fortsatta stora effekter på både svensk och hela världens ekonomi. Det rapporterar Svenska Dagbladet.

Rådet anser dock att krisåtgärderna som regeringen har vidtagit har varit väl valda.

– De vidtagna åtgärderna har generellt sett varit ändamålsenliga och har med tanke på omständigheterna gått snabbt att genomföra, skriver rådet.

Annons

Regeringen får en anmärkning från rådet för att vissa åtgärder har tagit för lång tid att implementera eller besluta om. Därför vill rådet, med ekonomiprofessor Harry Flam som ordförande, att regeringen ska utreda nya metoder för att kunna reagera snabbare på kriser.

En viktig uppgift för Finanspolitiska rådet är att granska hur regeringen förhåller sig till över- och underskottsmål så att de statliga utgifterna inte sticker iväg, men även här säger rådet att situationen är exceptionell på grund av coronakrisen.

– Krisåtgärderna har lett till en betydande avvikelse från överskottsmålet och till att utgiftstaket har höjts kraftigt. Detta bryter inte mot det finanspolitiska ramverket, skriver rådet i sin rapport.

Annons

Rådet konstaterar emellertid att statsskulden kommer stiga långt över vad som är normalt acceptabelt, det så kallade skuldankaret.

Annons