Finans Nyhet

Realtid avslöjar: storbankernas bluff om patentstriden

Publicerad

Ända sedan Accumulate under 2010-2011 påtalade att bankernas mobilt Bank-ID förmodligen är ett intrång i deras patent har bankerna hävdat att de inte har med saken att göra och att de förhåller sig passiva. Realtid kan nu visa att det inte stämmer – på flera plan. Bland annat har bankerna vid ett hemligt möte försökt lägga vantarna på en konkurrents information om Accumulate. 

–De stora bankerna gör allt för att krossa ett litet innovationsföretag, kommenterar Accumulates vd, Stefan Hultberg.

Realtid.se har frågat de tre svenska storbanker som är huvudägare i Finansiell ID-teknik om hur aktiva de är i patentstriden, där Accumulate hävdar att mobilt Bank-ID bygger på deras uppfinning och att bankerna via Finansiell ID-teknik har stulit deras lösning. Det handlar om Handelsbanken, Swedbank och SEB. Nordea står utanför.
Genomgående i deras svar är att konflikten ligger utanför deras revir. Till exempel så svarar Handelsbankens presschef, Johan Wallqvist, så här:
–Det är Finansiell ID-teknik som sköter allt det här. Vi är inte alls inblandade i det.

Så ni gör ingenting mer än att följa processen passivt?
–Nej, precis. Det är det enda rimliga – det operativa bolaget hanterar frågan. Vi är bara delägare.

Annons

Och när SEB:s presschef Frank Hojem får frågan om de på något sätt har samordnat försvaret med andra banker och Finansiell ID-teknik blir svaret:
–Inte mer än att vi har ett gemensamt intresse i bolaget. Vi är ju måna om mobilt bank-ID. Vi är representerade i styrelsen och följer utvecklingen där.

Även Anette Ringius, presstalesman på Swedbank, tillbakavisar kategoriskt att banken är i aktiv i konflikten.
–Aktiv och aktiv… Vi får information så klart och väntar på hur processen utvecklas.
Ni gör inget mer än att passivt ta emot information?
–Nej.

Men när Realtid lägger pussel framträder en helt annan bild. Hösten 2016 skickade Accumulate varningsbrev till bankerna, Finansiell ID-teknik och Swish angående de påstådda patentintrången (Accumulate hävdar att även i fallet Swish är det deras teknik som använts). Breven satte igång en intressant händelsekedja. Mottagarna av breven visste då att Accumulate och konkurrenten Seamless redan hade en patenttvist med varandra (dom väntar nu i Patent- och marknadsdomstolen i Stockholm). I det tysta hände saker. Seamless tidigare vd, Peter Fredell, berättar.

Annons

–Via våra advokater fick jag veta att de (bankerna, Finansiell ID-teknik och Swish, red:s anm) ville träffa oss och diskutera läget.

Mötet hölls något senare samma höst. Närvarande var, enligt Peter Fredell, Finansiell ID-tekniks vd Johan Eriksson, jurister på storbankerna, deras juridiska ombud och representanter för Swish. Vad de ville var att få ta del av den research som Seamless gjort inför patenttvisten med Accumulate. Men av det blev intet.

–Vi hade lagt ner runt 15 miljoner på den researchen så vi ville ju ha ersättning för informationen. Men det blev blankt nej. Deras attityd var ungefär "Vi ska ha informationen för det är vi som är bankerna", säger Peter Fredell.

Annons

–Alltså, jag har inget emot att dela med mig av information, men då får de ju betala också, men det ville de inte. Så de fick inget.

När Realtid talar med Accumulates vd Stefan Hultberg är han inte förvånad.

–Så här har det varit hela tiden. Vi har påtalat deras intrång, men de vägrar tala med oss. De slår bara ifrån sig och säger att "Nej, så är det inte". De fattar inte det här med upphovsrätt och patent, utan så fort de ser något intressant så tänker de "Det här kan vi bygga själva". Nu vill de bara krossa ett litet innovationsföretag som satt sig upp mot dem.

Men, det stannar inte där. Efter att Accumulate i maj stämde Finansiell ID-teknik på sex miljarder kronor begärde man sk intrångsundersökning hos Finansiell ID-teknik och dess underleverantör, it-konsulten Cybercom,  för att säkra bevis för att tekniken i mobilt bank-ID var stulen. En förutsättning för att domstolen skulle gå med gå detta var att Accumulate ställde upp en bankgaranti på totalt 600.000 kronor för att garantera ersättning för eventuella störningar hos Finansiell ID-teknik och Cybercom.

Accumulate vände sig då till Swedbank, som sedan länge är bolagets husbank. Det man ville var att Swedbank skulle spärra 400.000 kronor för intrångsundersökningen hos Finansiell ID-teknik och 200.000 för motsvarande undersökning hos Cybercom. Därefter skulle banken utfärda bankgarantier på motsvarande belopp. I en första vända fick Stefan Hultberg veta att det inte skulle vara något problem – det behövdes bara en formell riskanalys och sedan skulle saken vara klar. Dagen efter fick Hultberg veta att något beslut inte fattats utan att ärendet vandrat högre upp i bankhierarkin. På tredje dagen återkom bankens handläggare till Stefan Hultberg med beskedet att tyvärr kunde Swedbank inte ställa upp med vare sig spärrkonto eller bankgaranti. Detta sades bero på Accumulates konflikt med Finansiell ID-teknik, vari Swedbank alltså är en av huvudägarna. Accumulate kunde inte ens få en bankgaranti för intrångsundersökning hos Cybercom, eftersom "det rör samma rättsprocess".

–Det är uppenbart att de försöker sabotera processen genom att omöjliggöra en bankgaranti, menar Hultberg.

Men historien slutar inte med detta. När Stefan Hultberg ställde frågan om banken i alla fall kunde ställa upp med spärrkonto ifall bolaget fick tag i pengarna på annat sätt, blev svaret återigen nej. Och återigen med samma motivering: så länge konflikten med Finansiell ID-teknik pågår är det inte aktuellt med någon hjälp från Swedbank.

–Vi försökte då gå vidare med andra banker, men det visade sig att det inte var helt lätt. Nästan alla är delägare i Finansiell ID-teknik, fortsätter Stefan Hultberg.

När Realtid.se ringer upp Swedbanks handläggare i frågan svarar han först i telefon, men så fort vi förklarat vad saken gäller bryts samtalet omedelbart. Det hela tar kanske sju-tio sekunder. När vi ringer upp igen (åtskilliga gånger) under fredagseftermiddagen svarar inte handläggaren längre. Och från Swedbanks pressavdelning är det tyst – trots löfte om att de ska återkomma i frågan.

–Nu har vi lyckats lösa problemet genom att betala in pengarna till ett spärrkonto hos vår advokat. Men det är ju helt klart att de gör allt för att skrämma och förödmjuka oss, konstaterar Hultberg.

Inte heller konkurrenten Peter Fredell är förvånad över bankernas agerande.

–De svenska storbankerna är helt maktfullkomliga. Jag har jobbat med banker över hela världen och jag har aldrig mött en så maktfullkomlig attityd någon annanstans. Det är precis som om vi inte lever i en demokrati. Bankerna har total makt över näringsliv, konsumenter och politiker. Hur många gånger har man inte sett Bankföreningen springa till regeringen med något konstigt förslag som sedan går igenom?

Realtid.se har bett Johan Eriksson, vd för Finansiell ID-teknik, att kommentera det hemliga mötet med Seamless. Någon sådan kommentar får vi inte, blott ett skriftligt svar från bolagets administrativa chef, Malin Wemnell: "Vi ställer oss som sagt avvisande till de anklagelser som Accumulate riktar mot oss, Mobilt BankID är vår egen utvecklade lösning och det känner vi oss trygga med. Det är den övergripande fråga som detta handlar om och som vi beskriver i vårt svar (till Patent- och marknadsdomstolen, red:s anm).

I övrigt så kan jag inte gå ner på en djupare detaljnivå än så, vare sig det gäller möten eller annat."

Realtid.se har även sökt advokat Jonas Westerberg, ombud för Finansiell ID-teknik, dock utan framgång.
 

Annons