Readly vill lämna Nasdaq

Taggar i artikeln

Bonnier First North Nasdaq Readly
Publicerad
Uppdaterad

Digitala mediebolaget Readly avser att lämna Nasdaq Stockholm för First North.

Finwire

Listbytet är ett resultat av att likviditeten i aktien varit låg sedan det offentliga uppköpserbjudandet från största ägaren Tidnings AB Marieberg (Bonnier News), och den numera koncentrerade ägarbasen. Bonnier kontrollerade drygt 75 procent av Readly efter avslutat uppköpserbjudande under våren.

”Styrelsen bedömer att en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market skulle medföra lägre kostnader för efterlevnad av löpande skyldigheter till följd av lägre regulatoriska krav samt att bolagsstyrningen och den löpande administrationen av bolaget skulle förenklas”, heter det.

Listbytet väntas äga rum under fjärde kvartalet 2023.

Annons

I samband med detta meddelar bolaget också att det beslutat att upphöra med publicering av finansiella mål, liksom audiocasts och telefonkonferenser i samband med rapporter.

Annons