Rapport: Så blir framtiden för ekonomer

Taggar i artikeln

Akavia
Publicerad
Uppdaterad

AI, automatisering och digitalisering kommer att innebära stora förändringar för ekonomrollen, enligt en färsk rapport från fackförbundet Akavia.

Realtid.se

Arbetsmarknaden och samhället står inför stora förändringar. I rapporten ”AI-ekonomer och robotcontrollers?” har fackförbundet Akavia undersökt framtidens arbetsmarknad för ekonomer. Bland Akavias 45 000 ekonomer finns allt från affärsutvecklare och controllers till fastighetsmäklare, revisorer och vd:ar.

–  Rollen som ekonom blir alltmer komplex och kräver både bredd och spetskompetens. Dels ser vi att förmågor som kreativitet och kritiskt tänkande blir viktigare, dels behöver fler bygga på sin digitala kompetens, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia.

För ekonomer kan det till exempel handla om programmering, dataanalys och förmågan att hantera relevanta programvaror. Datahantering och dataanalys är och kommer att vara en allt större del av framtidens beslutsfattande vilket förutsätter att framtidens ekonomer kan förstå och hantera stora datamängder. Redan i dag har många ekonomer nytta av att kunna programmeringsspråk som SQL, Python och R. Men också kurser i statistik, datahantering och fördjupade kunskaper i vanliga arbetsverktyg som Office365 kommer att vara användbart.

Annons

Samtidigt som utvecklingen kan innebära att behovet av mänsklig arbetskraft för arbetsuppgifter som programmering eller bearbetning av data minskar kan behovet av ekonomer med förståelse och kunskaper inom cybersäkerhet, artificiell intelligens, molntjänster och blockkedjeteknik öka.

I rapporten har Akavia även undersökt hur ekonommedlemmar ser på sin egen kompetens. Fler än varannan, 56 procent, vill studera IT eller AI för att framtidssäkra sin kompetens. Det största hindret för framtidens ekonomer trycks vara kompetensutveckling. Ekonomerna uppger att det främsta skälet är tidsbrist, ett annat att de saknar ekonomiska möjligheter att vara borta från arbetet.

–  Det nya omställningsstudiestödet för yrkesverksamma har öppnat nya möjligheter för kompetensutveckling. Men vi behöver fortfarande se att reformen får fullt genomslag. Inte minst handlar det om att det behöver finnas ett kursutbud anpassat för våra medlemmars behov, säger Patrik Nilsson.

Annons

Fyra exempel på hur fyra ekonomroller förändras av digitalisering, automatisering och AI:

1. Finansiell rådgivning och förvaltning: Digitalisering och automatisering gör det i större utsträckning möjligt för robotrådgivare och andra automatiserade plattformar att tillhandahålla finansiella rådgivningstjänster.

2. Redovisning och bokföring: Automatisering och digitalisering av bokförings- och Redovisningsprocesser minskar behovet av mänskligt arbete för att hantera och granska finansiell information.

Annons

3. Marknadsföring och försäljning: Digitalisering öppnar upp nya kanaler och verktyg för marknadsföring och försäljning, inklusive sociala medier, sökmotoroptimering och digitala annonser.

4. Ekonomisk analys och prognoser: Digitaliseringen av datahantering och analys gör det möjligt för företag, organisationer och anställda att använda avancerade algoritmer och maskininlärningstekniker för att analysera finansiell information

Experten tipsar – så rustar du dig för framtiden som ekonom:

Vid sidan av den generella digitala kompetensen behövs teknisk specialistkompetens
för att utveckla och implementera ny teknik. För ekonomer kan det till exempel handla om programmering, dataanalys och förmågan att hantera relevanta programvaror.

Datahantering och dataanalys är och kommer att vara en allt större del av framtidens beslutsfattande vilket förutsätter att framtidens ekonomer kan förstå och hantera stora datamängder.
Programmeringsspråk som SQL,Python och R  men också kurser i statistik, datahantering och fördjupade kunskaper i vanliga arbetsverktyg som Office365 kommer att vara fortsatt användbart.
Behovet av ekonomer med förståelse och kunskaper inom cybersäkerhet, artificiell intelligens, molntjänster och blockkedjeteknik kommer att öka.

Vid sidan av de hårda kompetenserna behöver ekonomer fortsätta utveckla mjuka kompetenser som kommunikation, ledarskap, empati, nyfikenhet, anpassningsförmåga och samarbete.

Annons