FinansNyhet

Räntan lämnas oförändrad

Publicerad

Konjunkturen har stärkts men "riskerna för bakslag har ökat", menar Riksbanken.

Realtid.se

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på minus 0,5 procent och ändrar heller inte prognosen för när räntan kommer höjas.

"Konjunkturen stärks men den politiska osäkerheten i omvärlden är stor och riskerna för bakslag har ökat. För att inflationen ska stabiliseras runt 2 procent krävs det ett fortsatt starkt konjunkturläge och att kronan inte stärks för snabbt", skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Riksbanken tillägger att köpen av statsobligationer fortsätter under första halvåret 2017, vilket den beslutade i december. I december låg inflationen på 1,9 procent, enligt SCB. Men det är först i slutet av 2018 som inflationen väntas stabiliseras runt 2 procent.

Annons

"Kronans växelkurs fortsätter att skapa osäkerhet kring inflationsutvecklingen. Sedan december har kronan blivit klart starkare än väntat. Denna snabba förstärkning väntas dock inte fortsätta. I Riksbankens prognos stärks kronan långsamt i takt med att konjunkturen förbättras", skriver Riksbanken.

Samtidigt oroar det låga ränteläget som kan elda på hushållens redan höga och stigande skuldsättning. Därför efterfrågar Riksbanken riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen.

 

Annons
Annons