Finans Nyhet

Rådgivning ökar i betydelse

Taggar i artikeln

KPMG
Jan ForsellJan Forsell
Publicerad
Uppdaterad

Revisionsjättens KPMG:s rådgivningsdel Advisory växer och utgör nu nästan hälften av byråns nettoomsättning. “För tre år sedan satte vi målet att växa med 100 nya konsulter till Advisory årligen. Vårt mål är att fortsätta rekryteringen så att skatt och Advisory består av 1000 konsulter”, säger Jan Forsell, chef för Advisory, till Realtid.

Miriam Istner-Byman

Branschen för skatte- och redovisningstjänster genomgår en snabb förändring. När allt mer av avstämningsarbetet digitaliseras och automatiseras kan man inte ta betalt på samma sätt som tidigare. För att framtidssäkra sin tillväxt och lönsamhet satsar många byråer på att bygga ut sina rådgivningstjänster.

Det visar en undersökning som  Wolters Kluwer har gjort i samarbete med Kelley Market Research.

KPMG är en av de byråer som har sett en stark tillväxt inom sin rådgivningsverksamhet under det senaste året.

Annons

Under förra året utgjorde rådgivningsdelen nästan hälften av byråns totala nettoomsättning,  47 procent, motsvarande siffra året före var 45 procent. Rådgivningssidan är nu nästan lika stor mycket som revision- och ekonomiservice, vilket utgjorde 53 procent. KPMG:s nettoomsättning landade på totalt 2 535 miljoner kronor och ökade därmed med drygt 6 procent under räkenskapsåret 2018.

Inom KPMG:s rådgivningsverksamhet Advisory hanterar man bland annat rådgivning inom strategisk och kommersiell due diligence, M&A, finansieringsfrågor och digitalisering, AI samt Cyber Security.

– Uppgången var väntad med tanke på den rådande marknaden med många transaktioner och kundernas satsning på digitalisering och regelefterlevnad, säger Jan Forsell, chef för Advisory.

Annons

Tjänsteerbjudandet inom Advisory påverkas och anpassas i hög grad av regeländringar, konjunktur- och marknadsläget. Enligt Jan Forsell finns det inget som tyder på att tillväxten inom rådgivningsdelen kommer att avta i närtid.

– KPMG:s tillväxt bygger mycket på att vi lyckas fortsätta att växa inom skatt och Advisory, vilket gör att vi kontinuerligt rekryterar, ser på möjligheterna att förvärva och bygga allianser. För tre år sedan satte vi målet att växa med hundra nya konsulter till Advisory årligen. Det målet har vi uppfyllt.

Det finns tydliga restriktioner om hur stora revisionsbyråernas juristavdelningar får vara i förhållande till revisionsdelen. För tillväxten inom rådgivningssidan finns det ingen sådan begränsning. Hur stora vill ni bli inom Advisory?

Annons

– Vårt mål är att fortsätta rekryteringen så att skatt och Advisory består av tusen konsulter. Att växa är relativt lätt, men att växa med bra vinstmarginaler och hela tiden säkerställa att vi levererar högsta kvalitet är det viktigaste.

Är det en allmän trend bland revisionsbyråerna att deras rådgivningsdel växer?

– Ja, det upplever jag att det är. Tillväxten inom revision är betydligt lägre än rådgivningssidan. Då är det naturligt att revisionsbyråerna kommer att fortsätta fokusera på rådgivning.

Annons