Psykologisk trygghet i företag – allt viktigare i oroliga tider

Taggar i artikeln

Gästkrönika
David Waskuri, psykolog och vd på Sveapsykologerna.David Waskuri, psykolog och vd på Sveapsykologerna.
David Waskuri, psykolog och vd på Sveapsykologerna.
Publicerad
Uppdaterad

Många företag i Sverige tampas just nu med ökade kostnader och nedskärningar till följd av det osäkra ekonomiska läget. I tider av oro och instabilitet är det extra viktigt att företag prioriterar att skapa och bibehålla psykologisk trygghet. Det skriver författaren och psykologen David Waskuri i en gästkrönika.

Realtid.se

De senaste årens högkonjunktur har givit frukt till flera branscher, inte minst inom juridik och finans. Men den stundande lågkonjunkturen och de fortsatta räntehöjningarna riskerar nu att istället kasta omkull vardagen för företag, chefer och medarbetare runt om i hela Sverige. Ett till ytan sett välmående företag kan ändå komma att tvingas genomföra besparingsåtgärder och nedskärningar för att säkra lönsamheten.

Men vad är det då som definierar ett välmående företag egentligen? Om vi för en stund lyfter blicken bortom svarta siffror i bokslutet hittar vi en i sammanhanget lite bortglömd framgångsfaktor – den psykologiska tryggheten.

Det är egentligen ganska enkelt och logiskt. Psykologisk trygghet är precis vad det låter som. Det handlar i grunden om att medarbetare ska känna sig trygga på arbetsplatsen. Att man ska känna att man kan göra fel utan att bli bestraffad eller förödmjukad. Att man känner att man kan komma med idéer, inspel, förslag och förbättringar, eller för den delen erkänna misstag – utan att känna en rädsla över hur dessa kommer tas emot av chefen eller kollegorna. En arbetsplats som inte prioriterar detta har istället en företagskultur som är byggd på rädsla, något som kan få stora konsekvenser, inte minst i turbulenta tider.

Annons

För det är just i turbulenta tider som den psykologiska tryggheten blir extra viktig i ett företag. Snabba förändringar i omvärlden gör att man snabbt behöver reagera och anpassa sig, vare sig det gäller kostnadsbesparingar eller ett utvecklat erbjudande med nya affärsområden. De företag som kommer lyckas bäst är de som har en hög grad av psykologisk trygghet där medarbetarna känner sig trygga i att vara en del av den förändringen.

Att öka den psykologiska tryggheten på arbetsplatsen som chef och ledare är ett långsiktigt och pågående arbete som involverar flera faktorer. Även om dessa tips kan verka självklara, är det vanligt att de glöms bort i den för många stressiga arbetsvardagen.

Bygg en kultur där medarbetare vågar ta risker och utmana
Sträva efter att ha en arbetsplats där medarbetare känner sig bekväma att dela idéer och feedback, och där misslyckanden betraktas som lärdomar och möjligheter till förbättring, istället för fel och brister.

Annons

Var engagerad och närvarande
Genom att vara aktivt engagerad skapar du en miljö där människor känner sig trygga med att uttrycka sig, vilket inte bara accepteras utan även uppmuntras. Visa att du bryr dig, försök att alltid vara en aktiv lyssnare, ha ögonkontakt och ställa följdfrågor.

Var inte negativ och kritisk
Genom att istället vara positiv och konstruktiv i kommunikationen med medarbetarna kan du bygga förtroende, öka motivationen och skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig uppskattade och respekterade.

Träna på lågaffektivt bemötande
Genom att öva på lågaffektivt bemötande kan du som chef hjälpa till att skapa en arbetsmiljö som är mer effektiv och konstruktiv. Detta kan bidra till att medarbetarna känner sig mer lyssnade på och respekterade, samtidigt som du kan hjälpa till att hitta lösningar på problem istället för att fastna i konflikter eller känslor.

Annons

David Waskuri
Psykolog och vd på Sveapsykologerna

Om skribenten: David Waskuri är psykolog och vd på Sveapsykologerna. Han har även gett ut böckerna “Nära gränsen – Så använder du psykologens verktyg för att inte bli utmattad” och “Rädda relationen – Psykologens tips för ett stabilt förhållande”.

 

 

 

 

Annons