Professor hoppar av storsatsning på jämställdhet: ”Går inte att nå förändring på djupet”

Taggar i artikeln

Chalmers Jämställdhet
”Visst har det har hänt saker, vi har rekryterat kvinnor och vi har fått institutionerna att arbeta på nya sätt och börja förbättra den akademiska kulturen. Men vi har inte fått in det bland chefer och ledning”, säger Pernilla Wittung-Stafshede.
Publicerad
Uppdaterad

Chalmers tekniska högskola satsade 300 miljoner kronor på projektet Genie som skulle göra lärosätet mer jämställt. Men efter fyra år hoppar professor Pernilla Wittung-Stafshede av som projektledare, då hon menar att det inte går att nå någon riktig förändring på djupet.

Anders Frick

Genie, Gender Initiative for Excellence, lanserades 2019 och fick en budget på 300 miljoner kronor under en tioårsperiod. Syftet var att öka andelen kvinnliga professorer på Chalmers från dåvarande 17 procent – vilket var lägst i Sverige – till målet på 40 procent. Men i våras klev projektledaren av – i protest. Det skriver Ny Teknik i en artikel som beskriver att problemen främst har bestått av hur jämställdhetsarbetet tagits emot, och tagits vidare, på ledningsnivå.

– Visst har det har hänt saker, vi har rekryterat kvinnor och vi har fått institutionerna att arbeta på nya sätt och börja förbättra den akademiska kulturen. Men vi har inte fått in det bland chefer och ledning, säger Pernilla Wittung-Stafshede till Ny Teknik.

Bland annat fick Genie inte kontinuerligt kommunicera goda exempel och mindre nyheter, utan det skulle först göras när de stora projektmålen uppnåtts.

Annons

– Ledningen är inte emot jämställdhet, men den är inte beredd att göra förändringar på djupet, säger Pernilla Wittung-Stafshede, och föreslår att lärosätet, likt KTH, inrättar en vicerektor för jämställdhet så att frågan alltid finns på ledningsnivå.

Chalmers nyligen avgångne rektor Stefan Bengtsson håller dock inte med om lägesbeskrivningen, utan menar att det idag finns en helt annan medvetenhet på Chalmers om hur diskriminering mot kvinnor kan finnas i små och omedvetna handlingar, jämfört med tiden innan projektet startade.

– Det kanske inte är en så jättestor skillnad som enskilda personer gör, men om det finns hos många och över en lång tid så får det ändå en stor påverkan, säger Stefan Bengtsson till Ny Teknik.

Annons

Vid månadsskiftet augusti/september i år så hade andelen kvinnliga professorer på Chalmers ökat till 20 procent. Pernilla Wittung-Stafshede återgår nu istället till att fortsätta sin biokemiska forskning om proteiner.

Annons