Finans Nyhet

PRI återkallar överklagandet av Finansinspektionens beslut

Taggar i artikeln

Finansinspektionen
Publicerad
Uppdaterad

PRI har valt att återkalla det överklagande som lämnades in till förvaltningsrätten den 28 december 2022 då man bedömer att utsikterna för att vinna framgång i processen är låga.

Realtid.se

Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti är dock kritiskt till Finansinspektionens handläggning

Finansinspektionen upphävde den 19 december 2022 det tidigare beslutet från den 20 april 2021 om kapitaltillägg och beslutade i stället att PRI ska använda en intern modell för beräkning av solvenskapitalkravet. Vid Finansinspektionens utredning av kapitaltillägget 2021 bedömde Finansinspektionen att PRI inte hade möjligheter att utveckla en intern modell.

Trots att inga förändringar i sak har inträffat så har Finansinspektionen, efter bara drygt ett år, ändrat sin bedömning och anser att PRI har möjligheter att utveckla en intern modell.

Annons

– Detta sätt att utöva tillsyn är något som skapar stor osäkerhet, inte bara för PRI utan i hela branschen, vilket därmed får motsatt effekt än vad som är syftet med tillsynen, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

 

Annons