Pressmeddelande

Rösta fram Sverige till Europeisk Miljö-Vinnare

Publicerad

OrganoClick har utsetts till Sveriges representant i European Business Awards; Europas största affärstävling, som inrättats för att uppmärksamma ”Business Excellence” och bästa praxis inom det europeiska näringslivet. Nu är det dags att rösta för att sätta Sverige på den europeiska kartan över miljövänliga företag och inspirera resten av världen att produktutveckla med miljövänliga alternativ.

Efter att ha vunnit “National Champion Sverige” representerar OrganoClick nu Sverige i kategorin ”Miljö och Hållbar Utveckling” i tävlingen som även innefattar en publik omröstning. Detta kräver att de nationella vinnarna i varje land gör en presentationsvideo där man berättar sin unika historia och förklarar sin framgång. Allmänheten får sedan titta på videos och rösta på sin favorit.

För att rösta på Sveriges Bidrag; OrganoClick® – vänligen besök:

http://www.businessawardseurope.com/vote/detail-new/sweden/20367

Den offentliga röstningen är öppen från 9 januari 2017 och fram till den 1 december 2017.

OrganoClick blev internationellt erkänt för sin forskning och utveckling av alternativa kemiska teknologier för att ersätta miljöfarliga kemikalier, som för närvarande används i en mängd fiberbaserade material. Dessutom har OrganoClick framgångsrikt lanserat sina produkter på marknaden med en snabb internationell försäljningstillväxt. Av 33.000 företag valdes OrganoClick ut av en domarpanel bestående av europeiska företagsledare och politiska ledare, forskare och entreprenörer, för att representera Sverige i kategorin Miljö och Hållbar Utveckling.

  ”Vi vill verkligen sätta Sverige på den europeiska kartan över miljövänliga företag. Det är med stort hopp för de offentliga rösterna som vi siktar mot vinnartiteln. Vi vill inspirera världen för att göra bra affärer med miljövänliga innovationer”, säger Mårten Hellberg, VD OrganoClick.

OrganoClick är ett svenskt cleantechföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför funktionella material baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som marknadsförs av OrganoClick är vattenavvisande behandlingar för textilier; OrganoTex®, röt och flamskyddat trä; OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) och biobaserade bindemedel för nonwoven material. OrganoClick grundades 2006 som ett kommersiellt spinoff-företag baserat på akademisk forskning kring modifiering av biofibrer vid Stockholms universitet och Svenska Lantbruksuniversitet.

…………………………………………………………………………….. 

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD, 08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

……………………………………………………………………………..

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till ”Sveriges mest lovande start-up bolag”, Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för ”Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank. 

Annons